Asuntomessujen turvallisuuskylästä vinkit turvalliseen asumiseen

8c8854a7e59eed92_800x800ar

Sammutusnäytöksessä kiukaan päälle kuivumaan jätetty vaate syttyy muutamassa sekunnissa. Sprinklerisammutin saa tulen nopeasti taltutettua.

Asuntomessut Hyvinkäällä -tapahtuman turvallisuuskylä tuo monipuolisesti esille, miten oman kodin ja lähiympäristön turvallisuuteen voi vaikuttaa. Viisaalla toiminnalla, tiedolla ja ennakoinnilla moni ikävä tilanne kotona voidaan ehkäistä. Turvallisuuskylä on Metsäkaltevan asuntomessualueen keskellä, keskuspuiston vieressä sijaitseva 400 neliön telttakylä, jossa pidetään asuntomessujen aikana myös sammutusnäytöksiä.

– Messuvieras saa turvallisuuskylässä monipuolista tietoa turvallisuudesta muun muassa Kotitapaturmien ehkäisykampanjan uuden nettisovelluksen www.turvallinenkoti.net avulla. Palvelussa voi virtuaalisesti edetä kodissa huone huoneelta ja havainnoida tyypillisimmät vaaranpaikat, Hyvinkään kaupungin turvallisuuspäällikkö Yrjö Heimonen kertoo.

Työnäytöksiä on neljänä messuviikonloppuna. Messuvieraat mm. näkevät erilaisia palosammutustilanteita. Pelastuslaitos on tuonut paikalle myös sprinklerikontin, jossa esitellään päivittäin uusinta vesisammutustekniikkaa. Lisäksi messualueella liikkuu skootteri- ja polkupyöräpoliisi.

Turvallisuuskylä on 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä*, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan poliisin, Liikenneturvan ja Hyvinkään seurakunnan yhteishanke.

Hyvinkäällä järjestettiin kevään aikana lasten turvallisuusaiheinen piirustus- ja valokuvauskilpailu yhteistyössä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Artun kanssa. Kilpailutöitä esitellään turvallisuuskylässä ja messukävijöiden äänestyksen tuloksena valitaan kolme palkittavaa työtä.

Validus Motus on turvallinen koti

Messukodissa 27, Lammi-Kivitalo Validus Motus, näkee käytännössä, miten uusin automaatiotekniikka palvelee asujien turvallista arkea. Web-pohjaisen automaatiojärjestelmän avulla voi mm. etäohjata erilaisia toimintoja, kuten lämmitystä, valaistusta, kulunvalvontaa, av-laitteita, poreammeita, pesukoneiden vuodonilmaisimia sekä palo-, savu- ja murtohälytyksiä.

Talon turvallisuus ei koske vain tekniikkaa, vaan kaikkia muitakin talon asioita kuten takkoja, poistumisteitä, sammuttimia, sisustusmateriaaleja, kulkuväyliä ja portaita. Validus Motukseen sijoitetuissa huoneentauluissa messukävijöille esitellään turvallisuusratkaisuja ja annetaan hyviä vinkkejä turvalliseen asumiseen.

Sammutus- ja työnäytökset ma – to kello 13 ja 15, pe – su kello 11, 13 ja 15.

*Hyvinkään kaupunki on saanut vuonna 2003 ensimmäisenä suomalaisena kuntana jäsenyyden WHO:n alaiseen Safe Community –yhteisöön. Safe Community –jäsenyyden saa kunta, jossa on pitkäjänteisesti tehty yhteistyötä turvallisuusasioissa, kartoitettu riskipaikkoja ja edistetty tapaturmien torjuntaa. Hyvinkäällä toiminta on saanut nimekseen ”24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä”.

LammiAktiivikivitalo tarjoaa asumismukavuutta ja optimoidut energiaratkaisut

bf1ad9a0a8838183_org

Lammi-Kivitalojen LammiAktiivikivitalo tarjoaa korkeaa asumismukavuutta, huoltovapautta ja optimoidut energiaratkaisut tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti.  Energiatehokkuus optimoidaan LammiAktiivikivitalossa suunnittelun, lämmitysmuodon, rakennusmateriaalien ja taloautomaation sekä omatuotteisen energian yhteisvaikutuksella asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lammin Betoni -konserni lanseeraa uuden LL500-lämpökiven osana LammiAktiivikivitalo-konseptia. Kiven lämpöeristävyys on markkinoiden paras.

LammiAktiivikivitalo – ratkaisu kestävään asumiseen
LammiAktiivikivitalo huomioi entistä paremmin energiatehokkuuteen, asumismukavuuteen ja huoltovapauteen liittyvät asiakkaan todelliset, yksilölliset tarpeet. Lisäksi se huomioi tämän hetkiset ja myös tulevaisuudessa kiristyvät energiatehokkuudelle asetetetut vaatimukset. LammiAktiivikivitalo on erittäin energiatehokas koko elinkaarensa ajan. Avainasioita energiatehokkuuden optimoinnissa ovat rakenteiden ja talotekniikan yhteensovittaminen, oikein valittu lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä sekä lämpimän käyttöveden tuottojärjestelmä. Sopiva taloautomaatio, joka takaa ettei samanaikaisesti tapahdu lämmitystä ja jäähdytystä eikä valaistus ole turhaan päällä, alentaa vuotuista energiankulutusta huomattavasti. Energiatehokkuuteen vaikuttaa myös talon omatuotteinen energia, jonka avulla ostoenergian tarve voidaan minimoida. Lisäksi talon suunta tontilla vaikuttaa sen energiatehokkuuteen.

Asumismukavuudella ja energiatehokkuudella on monia yhtymäkohtia: esimerkiksi sisäilman laatuun vaikuttavat muun muassa talon rakennusmateriaalit, sijainti ja ilmanvaihtoratkaisut. LammiAktiivikivitalo ottaa huomioon kaikki nämä tekijät ja se yksilöidään vastaamaan asukkaan tarpeita.

LammiAktiivikivitalo pysyy toimivana sukupolvelta toiselle
Lammi-Kivitalot kannustaa asiakasta huomioimaan kaiken olennaisen jo LammiAktiivikivitalon suunnitteluvaiheessa, jotta koti pysyy terveenä ja toimivana sukupolvien ajan. Helposti puhdistettavat pinnat ja hulevesien, eli sade- ja sulamisvesien, hyötykäyttö vähentävät vedenkulutusta ja vaikuttavat talon koko elinkaaren energiankulutukseen. Myös sijoittamalla puupinnat oikeaan ilmansuuntaan ja estämällä valumavesien pääsy vaaleille pinnoille minimoidaan kivitalon maalaustarpeet. Myös kulkureittien suunnittelu ja pinnoitus vaikuttavat rakennuksen ylläpidon helppouteen ja pitkäikäisyyteen. Huoltovapauden, asumismukavuuden ja energiatehokkuuden parantaminen eivät välttämättä nosta rakentamisen kustannuksia, kun ne huomioidaan suunnittelussa jo varhaisessa vaiheessa. 

Uuden LL500-lämpökiven eristävyys on omaa luokkaansa
LammiAktiivikivitaloissa käytettävän uuden LL500-lämpökiven lämpöeristävyys on markkinoiden paras*. Lammin Betoni -konsernin lanseeraama uuden LL500-lämpökiven avulla voidaan hyvin suunnitellussa kivitalossa päästä erittäin matalaan energian kulutukseen myös Suomen vaativissa olosuhteissa. Huolellisen suunnittelun, yhteen sovitetun rakennekokonaisuuden ja LL500-lämpökiven avulla talon on mahdollista saavuttaa erinomainen ulkovaipan lämmöneristys ja ilmanpitävyys. LL500-lämpökiveä voidaan hyödyntää muun muassa LammiAktiivikivitalossa.

96d3b6ef388d8773_org

*LL500-lämpökiven U-arvo on 0,11.

Lammi-Kivitalot on kivitalotoimittajien markkinajohtaja Suomessa. Lammi-Kivitalot Oy on osa Lammin Betoni -konsernia, jolla on jo yli 50-vuotiset perinteet betonituotteiden ja rakentamisen kehittämisessä. Konserni tarjoaa rakentajille tutkittuja, turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tavoitellaan yhä korkeampaa valmiusastetta, kustannussäästöjä ja rakentamisen helppoutta.