Uusia nimityksiä Suomen Asuntomessuilla

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen organisaatiossa on tehty seuraavat vastuualueiden muutokset ja nimitykset. Heikki Vuorenpää nimitetään kehitysjohtajaksi. Kehitysjohtajana Heikki Vuorenpää ottaa vastuulleen nykyisten tehtäviensä lisäksi messualueiden kaupallisten alueiden suunnittelun ja toteutuksen sekä messupalveluiden kilpailutukset ja kehitystehtävät. Hän toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä.

Kari Salmi nimitetään markkinointijohtajaksi. Kari Salmi ottaa vastuulleen markkinoinnin lisäksi kaupalliset sopimukset ja siihen liittyvät yhteistyökumppanuudet. Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen ottaa vastuulleen Kari Salmelta vapautuvat viestintäjohtajan tehtävät.

Nimitys: Diplomi-insinööri Seppo Romppainen johtamaan Hirsitaloteollisuus ry:tä

seppo_romppainen.b771697a-5c65-4848-b4b2-e9e85387bbc1
Seppo Romppainen
Hirsitaloteollisuus (HTT) ry. Lehdistötiedote 26.4.2013. Johtavien kotimaisten hirsitalotehtaiden järjestö, Hirsitaloteollisuus ry (HTT) on valinnut uudeksi asiamiehekseen puurakentamiseen erikoistuneen diplomi-insinööri Seppo Romppaisen. Hän työskentelee HTT ry:ssä konsulttityönsä ohella osa-aikaisesti tehtävänään huolehtia muun muassa hirsitaloteollisuuden asemasta kun rakennusten uusia energiatehokkuusmääräyksiä suunnitellaan EU:n alueella.

Seppo Romppaisella on laaja kokemus muun muassa energiatehokkaan rakentamisen suunnittelusta, energianeuvonnasta sekä rakennusalan yritysten laadunhallintajärjestelmien kehittämisestä. HTT ry:ssä Romppainen osallistuu hallitustyöskentelyyn sekä ohjaa yhdistyksen teknisen – ja viestintäryhmän toimintaa.

HTT ry:n jäsenyrityksiin kuuluu 20 merkittävää hirsitalotehdasta, jotka vastaavat 80 % Suomessa valmistetuista hirsirakennuksista. Eri kokoluokkaa edustavien yritysten liikevaihdot vaihtelevat muutamasta miljoonasta 50 miljoonaan. Jäsenten vuoden 2012 yhteenlaskettu liikevaihto oli 257 miljoonaan euroa. Yhdistys ylläpitää kuluttajille suunnattuja verkkosivuja osoitteessa www.hirsikoti.fi

Julkisia rakennuksia terveellisestä ja ekologisesta hirrestä

Erityisesti julkisen hirsirakentamisen edistäminen Suomessa on yksi HTT ry:n jäsenyritysten yhteisistä tavoitteista. Esimerkiksi Pudasjärvelle rakennettava hirsirakenteinen päiväkoti ja koulukeskus ovat herättäneet laajaa kiinnostusta median ohella myös eri kunnissa rakennusten ilmastoystävällisyyden ja terveellisen sisäilman johdosta.

”Puu on uusiutuvana luonnonmateriaalina yleisesti tunnustettu kaikkein ekologisimmaksi rakennusmateriaaliksi. Viimeaikaisten sisäilmatutkimusten perusteella hirsitaloissa asuvat ovat erityisen tyytyväisiä kotinsa sisäilman laatuun”, HTT ry:n asiamies Seppo Romppainen kertoo.

Rakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä kiristetään Suomessa ja EU:ssa lähivuosina, jolloin energiatehokkuuden laskennassa otetaan huomioon myös rakennusten elinkaarenaikainen materiaalitehokkuus. Tämä on erittäin positiivinen asia hirrelle.

”Pudasjärvelle vuosina 2009−2012 toteutetun hirsikorttelihankkeen yhteydessä VTT:n tekemät, koko elinkaarenaikaiset skenaariolaskelmat osoittautuivat hirsitalojen osalta ainutlaatuisen myönteisiksi. HTT pystyykin nyt tarjoamaan energiatehokkuusmääräysten valmistelijoille uutta tutkittua ja objektiivista tietoa hirsitalon rakentamisen ympäristövaikutuksista”, Romppainen toteaa.

Hirsitaloteollisuus ry (HTT) on luotettavien kotimaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö, johon kuuluu 20 merkittävää alan yritystä. Yhdistyksen eri kokoluokkaa edustavat jäsentehtaat suunnittelevat ja valmistavat yhdessä yli 80 % maassamme tuotetuista hirsitaloista ja vapaa-ajan hirsihuviloista, joista noin puolet viedään eri puolille maailmaa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 257 milj. euroa vuonna 2012. HTT ry:n jäsenet sitoutuvat noudattamaan tuotannossaan laadukkaan ja ympäristöystävällisen rakentamisen määräyksiä sekä toimituksissaan yhteisesti hyväksyttyjä ehtoja. Yhdistyksen verkkosivuille on koottu tietoa mm. hirren ainutlaatuisista ominaisuuksista kodin terveellisenä ja kestävänä rakennusmateriaalina: www.hirsikoti.fi