Omakotirakentamisen hyvä vire jatkuu – tämän vuoden ennustetta nostettu

1250767144934237

Vuoden 2017 ensimmäinen vuosineljännes jatkoi PTT:n jäsenyrityksien positiivista kehitystä. Omakotitalotoimitusten määrä kasvoi 11 % ja toimitusten arvo 15 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Omakotitalojen myynti kasvoi tehtyjen kauppojen määrässä mitattuna 17 % ja arvossa mitattuna jopa 39 %. Omakotitalojen tilauskannassa ei tapahtunut suuria muutoksia: tilauskannan arvo oli 6,9 % ja lukumäärä 1,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Alan näkymät ovat edelleen positiiviset ja ennustetta omakotitalojen aloitusmäärälle on nostettu 7 500:aan.

Vuoden ensimmäinen neljännes on toimitusten kannalta aina vuoden hiljaisin, mutta myynnin kannalta tärkeimpien joukossa. PTT:n jäsenyritykset toimittivat kuluttaja-asiakkaille vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 302 omakotitalopakettia (vuotta aiemmin 273 kpl, kasvua 11 %), joiden yhteenlaskettu arvo oli 33 M€ (vuotta aiemmin 29 M€, kasvua 15 %). Omakotitalojen myynti kasvoi selvästi – talokauppoja tehtiin 17 % enemmän ja niiden arvo oli jopa 39 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

e07e373ad7e9aa6be03e11d50d11f4bf

Projektimyynniksi lasketaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja-asiakas. Projektitoimitusten määrä 1. vuosineljänneksellä oli 127 kappaletta, eli kasvua edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen jopa 108 %. Toimitusten arvo oli kuitenkin hieman pienempi (-4 %). Projektitoiminnan suhteellinen osuus on ollut viime vuosina jatkuvasti kasvussa.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin huhtikuun alussa näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Kolmen kuukauden saldoluku laski jonkin verran ja kuuden kuukauden saldoluku puolesta nousi aavistuksen vuoden vaihteesta. Saldoluvut ovat edelleen PTT:n tilastohistorian huipputasoa. Kuluttajien luottamusindikaattori on korkeammalla tasolla kuin koskaan PTT:n tilastoinnin aikana. Luottamusindikaattori on samalla tasolla kuin ennen finanssikriisin alkua 2007 ja euroalueen velkakriisin alkua 2010.

Hyvän alkuvuoden ansiosta ennustetta vuoden 2017 omakotitalojen aloitusmäärälle on nostettu 7 000 aloituksesta 7 500:aan. Valmisosatalojen osuus kaikista OKT-aloituksista on noin 70-75 %. PTT:n jäsenyritysten osuus valmisosatalomarkkinoista on noin puolet.

Pientaloteollisuus PTT ry: Pientalomarkkinat supistuivat vuonna 2013

11306913150

Vuosi 2013 oli pientaloteollisuudelle alavireinen. Uusia omakotitaloja rakennettiin noin 8000, mikä on puolet huippuvuoden 2006 luvuista. Pientaloteollisuus arvioi patoutuneen kysynnän purkautuvan, kun kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

Jo kolmatta vuotta jatkunut pientalomarkkinoiden lasku kulkee vastoin kuluttajatutkimusten tuloksia. Omakotitalojen suhteellinen osuus asuntorakentamisen aloituksista laskee, vaikka enemmän kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta haluaisi asua omakotitalossa.

– Suomalaisten toiveiden täyttämisessä eli pientalovajeen poistamisessa kasvukeskusten omakotitalotarjonnan kasvattaminen on avainasemassa, toteaa Pientaloteollisuus PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.
Keväällä asuntokauppaa kohtasi kaksi raskasta muutosta: pankkien voimakkaasti tiukentuneet lainaehdot ja asuntokaupan varainsiirtoveron muutos maaliskuun alussa. Muutokset vaikuttivat rajusti niin pientalojen, uusien asuntojen kuin vanhojenkin asuntojen kauppaan. Koko asuntokaupan ketjun hidastuminen leikkasi pientalomarkkinoita.

– Asumisen tukimuotoja tulisi kehittää siten, että yksinomaan vuokrakerrostalotuotantoon suunnattujen rahoitusmuotojen rinnalle syntyisi muita toimivia malleja. Pientaloteollisuuden kehitystyö on nopeasti etsinyt vastaukset yhteiskunnan toivomiin muutoksiin rakennusten energiataloudellisuuden kehittämisessä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä, joten omakotiasumiselle on tästäkin näkökulmasta vahvat perusteet, toteaa Sipola.

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten omakotitoimitusten määrä laski vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna viidenneksen ja liikevaihto 16 prosenttia.

Talopakettien osuus kaikista omakotitoimituksista oli 76 prosenttia. PTT:n jäsenyritykset vastasivat lähes puolesta toimituksista. PTT:n jäsenyritysten toimitusten yhteisarvo oli 268 miljoonaa euroa ja keskihinta 91 000 euroa.
Vuoden 2013 aikana aloitettiin Suomessa 4200 loma-asunnon rakentaminen. PTT:n jäsenyritysten loma-asuntotoimitusten arvo laski 17 prosenttia. Loma-asuntotoimitusten keskihinta vuonna 2013 oli noin 45 000 euroa.

Huolimatta yleisessä taloustilanteessa näkyvistä heikoista positiivisista signaaleista, PTT:n jäsenyritykset eivät odota talotoimitusten juurikaan kasvavan vielä vuonna 2014. Patoutunut kysyntä purkautuu, kun yleinen taloustilanne paranee ja kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

pttn_suhdannekatsaus_1-2014(pdf)