Pientaloteollisuus PTT ry: Pientalomarkkinat supistuivat vuonna 2013

11306913150

Vuosi 2013 oli pientaloteollisuudelle alavireinen. Uusia omakotitaloja rakennettiin noin 8000, mikä on puolet huippuvuoden 2006 luvuista. Pientaloteollisuus arvioi patoutuneen kysynnän purkautuvan, kun kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

Jo kolmatta vuotta jatkunut pientalomarkkinoiden lasku kulkee vastoin kuluttajatutkimusten tuloksia. Omakotitalojen suhteellinen osuus asuntorakentamisen aloituksista laskee, vaikka enemmän kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta haluaisi asua omakotitalossa.

– Suomalaisten toiveiden täyttämisessä eli pientalovajeen poistamisessa kasvukeskusten omakotitalotarjonnan kasvattaminen on avainasemassa, toteaa Pientaloteollisuus PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.
Keväällä asuntokauppaa kohtasi kaksi raskasta muutosta: pankkien voimakkaasti tiukentuneet lainaehdot ja asuntokaupan varainsiirtoveron muutos maaliskuun alussa. Muutokset vaikuttivat rajusti niin pientalojen, uusien asuntojen kuin vanhojenkin asuntojen kauppaan. Koko asuntokaupan ketjun hidastuminen leikkasi pientalomarkkinoita.

– Asumisen tukimuotoja tulisi kehittää siten, että yksinomaan vuokrakerrostalotuotantoon suunnattujen rahoitusmuotojen rinnalle syntyisi muita toimivia malleja. Pientaloteollisuuden kehitystyö on nopeasti etsinyt vastaukset yhteiskunnan toivomiin muutoksiin rakennusten energiataloudellisuuden kehittämisessä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä, joten omakotiasumiselle on tästäkin näkökulmasta vahvat perusteet, toteaa Sipola.

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten omakotitoimitusten määrä laski vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna viidenneksen ja liikevaihto 16 prosenttia.

Talopakettien osuus kaikista omakotitoimituksista oli 76 prosenttia. PTT:n jäsenyritykset vastasivat lähes puolesta toimituksista. PTT:n jäsenyritysten toimitusten yhteisarvo oli 268 miljoonaa euroa ja keskihinta 91 000 euroa.
Vuoden 2013 aikana aloitettiin Suomessa 4200 loma-asunnon rakentaminen. PTT:n jäsenyritysten loma-asuntotoimitusten arvo laski 17 prosenttia. Loma-asuntotoimitusten keskihinta vuonna 2013 oli noin 45 000 euroa.

Huolimatta yleisessä taloustilanteessa näkyvistä heikoista positiivisista signaaleista, PTT:n jäsenyritykset eivät odota talotoimitusten juurikaan kasvavan vielä vuonna 2014. Patoutunut kysyntä purkautuu, kun yleinen taloustilanne paranee ja kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

pttn_suhdannekatsaus_1-2014(pdf)