Nimitys: Diplomi-insinööri Seppo Romppainen johtamaan Hirsitaloteollisuus ry:tä

seppo_romppainen.b771697a-5c65-4848-b4b2-e9e85387bbc1
Seppo Romppainen
Hirsitaloteollisuus (HTT) ry. Lehdistötiedote 26.4.2013. Johtavien kotimaisten hirsitalotehtaiden järjestö, Hirsitaloteollisuus ry (HTT) on valinnut uudeksi asiamiehekseen puurakentamiseen erikoistuneen diplomi-insinööri Seppo Romppaisen. Hän työskentelee HTT ry:ssä konsulttityönsä ohella osa-aikaisesti tehtävänään huolehtia muun muassa hirsitaloteollisuuden asemasta kun rakennusten uusia energiatehokkuusmääräyksiä suunnitellaan EU:n alueella.

Seppo Romppaisella on laaja kokemus muun muassa energiatehokkaan rakentamisen suunnittelusta, energianeuvonnasta sekä rakennusalan yritysten laadunhallintajärjestelmien kehittämisestä. HTT ry:ssä Romppainen osallistuu hallitustyöskentelyyn sekä ohjaa yhdistyksen teknisen – ja viestintäryhmän toimintaa.

HTT ry:n jäsenyrityksiin kuuluu 20 merkittävää hirsitalotehdasta, jotka vastaavat 80 % Suomessa valmistetuista hirsirakennuksista. Eri kokoluokkaa edustavien yritysten liikevaihdot vaihtelevat muutamasta miljoonasta 50 miljoonaan. Jäsenten vuoden 2012 yhteenlaskettu liikevaihto oli 257 miljoonaan euroa. Yhdistys ylläpitää kuluttajille suunnattuja verkkosivuja osoitteessa www.hirsikoti.fi

Julkisia rakennuksia terveellisestä ja ekologisesta hirrestä

Erityisesti julkisen hirsirakentamisen edistäminen Suomessa on yksi HTT ry:n jäsenyritysten yhteisistä tavoitteista. Esimerkiksi Pudasjärvelle rakennettava hirsirakenteinen päiväkoti ja koulukeskus ovat herättäneet laajaa kiinnostusta median ohella myös eri kunnissa rakennusten ilmastoystävällisyyden ja terveellisen sisäilman johdosta.

”Puu on uusiutuvana luonnonmateriaalina yleisesti tunnustettu kaikkein ekologisimmaksi rakennusmateriaaliksi. Viimeaikaisten sisäilmatutkimusten perusteella hirsitaloissa asuvat ovat erityisen tyytyväisiä kotinsa sisäilman laatuun”, HTT ry:n asiamies Seppo Romppainen kertoo.

Rakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä kiristetään Suomessa ja EU:ssa lähivuosina, jolloin energiatehokkuuden laskennassa otetaan huomioon myös rakennusten elinkaarenaikainen materiaalitehokkuus. Tämä on erittäin positiivinen asia hirrelle.

”Pudasjärvelle vuosina 2009−2012 toteutetun hirsikorttelihankkeen yhteydessä VTT:n tekemät, koko elinkaarenaikaiset skenaariolaskelmat osoittautuivat hirsitalojen osalta ainutlaatuisen myönteisiksi. HTT pystyykin nyt tarjoamaan energiatehokkuusmääräysten valmistelijoille uutta tutkittua ja objektiivista tietoa hirsitalon rakentamisen ympäristövaikutuksista”, Romppainen toteaa.

Hirsitaloteollisuus ry (HTT) on luotettavien kotimaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö, johon kuuluu 20 merkittävää alan yritystä. Yhdistyksen eri kokoluokkaa edustavat jäsentehtaat suunnittelevat ja valmistavat yhdessä yli 80 % maassamme tuotetuista hirsitaloista ja vapaa-ajan hirsihuviloista, joista noin puolet viedään eri puolille maailmaa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 257 milj. euroa vuonna 2012. HTT ry:n jäsenet sitoutuvat noudattamaan tuotannossaan laadukkaan ja ympäristöystävällisen rakentamisen määräyksiä sekä toimituksissaan yhteisesti hyväksyttyjä ehtoja. Yhdistyksen verkkosivuille on koottu tietoa mm. hirren ainutlaatuisista ominaisuuksista kodin terveellisenä ja kestävänä rakennusmateriaalina: www.hirsikoti.fi

OMATALO TALOPAKETIT TÄYTTÄVÄT SÄHKÖASENNUSTEN VAATIMUKSET

e2cc4b17-ea5d-40f0-99c4-aedbdde83c66-listing
Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee laajaa selvitystä valmistalotehtaiden sähköjohtojen paloturvallisesta asennuksesta. Omatalon talopaketit toteutetaan vaatimusten mukaisesti, siten että sähköjohdot eivät jää eristemateriaalien väliin.

Tukesin selvityspyynnössä todetaan että, jos sähkökaapelit tai sähköputket asennetaan määräysten vastaisesti lämmöneristekerrosten väliin altistaa se sähkökaapelit ja -johtimet lämmöstä aiheutuvalle vaurioitumisella ja jopa rakennuksen tulipaloriskille.

Omatalo talopaketteja on valmistettu Sonkajärvellä vuodesta 1974 alkaen. Kaikki Omatalot on toteutettu aina määräysten mukaisesti paloturvallisina. Vuodesta 2004 lähtien talopakettimme ovat olleet CE-hyväksyttyjä ja täyttävät myös heinäkuun alussa voimaan tulevat uudet tuotehyväksynnän vaatimukset.

http://www.omatalo.com

MammuttiHirsi rakensi ensimmäisenä talotehtaana virtuaalitalon

MammuttiHirren tulevan kesän asuntomessukohteeseen voi tutustua yksityiskohtaisesti virtuaalisen palvelun avulla.

MammuttiHirsi eli Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy tuo asiakkailleen aivan uudentyyppisen, virtuaalisen tavan tutustua asuntomessukohteeseensa. Kyseessä on interaktiivinen verkkopalvelu, jonka avulla kävijä voi astua sisään MammuttiHirren Talvipalatsiin omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteelta ja liikkua talossa mielensä mukaan.

– Virtuaalitalo tarjoaa havainnollistavamman tavan tutustua Hyvinkään messualueelle rakennettavaan Talvipalatsiin. Kaikki eivät välttämättä pääse paikan päälle, mutta virtuaalitalon avulla asiakkaillamme on mahdollisuus nähdä yksityiskohtaisesti millainen Talvipalatsi on. Halusimme myös antaa kohteen ostamisesta kiinnostuneille enemmän tietoa päätöksen tueksi, kertooMirja-Maarit Zerkin MammuttiHirreltä.

Virtuaalisia tutustumiskierroksia käytetään jo monilla aloilla, mutta talotehtaista MammuttiHirsi on ensimmäinen, joka hyödyntää palvelua tässä laajuudessa.

– MammuttiHirsi on ollut monessa suhteessa edelläkävijä alallaan, olimme muun muassa ensimmäinen hirsitalovalmistaja, joka ryhtyi tarjoamaan hirsitaloja muuttovalmiina. Virtuaalitalon avulla voimme tarjota vieläkin parempaa palvelua asiakkaillemme ja se tukee myös erinomaisesti muuttovalmis-konseptiamme, Zerkin jatkaa.

Virtuaalitalo näyttää myös yksityiskohdat

Virtuaalitalohanke on toteutettu yhteistyössä oululaisen Stormbit Oy:n ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun pLAB-yksikön kanssa.

– Projekti toteutettiin tiukalla aikataululla käyttäen hyväksi uuden teknologian suomia mahdollisuuksia. Koko projektin ajan painopisteenä oli kuitenkin visuaalisesti näyttävän, loppukäyttäjän näkökulmasta mielenkiintoisen ja käytettävyydeltään korkealuokkaisen visuaalisen tarinan toteuttaminen. Tutun asiakkaan kanssa vaativan projektin läpivieminen hyvässä yhteistyössä tuotti halutun lopputuloksen, toteaa Stormbit Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tahvanainen.

Palvelu tarjoaa pohjaratkaisun ja talon yleisilmeen lisäksi runsaasti informaatiota messutalossa käytetyistä, MammuttiHirren yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista. Yhteistyökumppaneista projektissa ovat mukana Puustelli, Ruukki, Jeld-Wen ja Vesivek. Kohteen sisustuksesta vastasi Stailia Design.

Vierailijoiden kannattaa tutkia tarkasti talon yksityiskohdat, sillä kesäkuusta eteenpäin taloon piilotetaan vapaalippuja, joiden löytäjä pääsee veloituksetta Hyvinkään Asuntomessuilla. Virtuaalitalo on avoinna osoitteessa mammuttihirsi.fi/hyvinkaa2013.

Vantaan asuntomessujen pientalorakentajat valittu

Vantaan Kivistössä vuonna 2015 järjestettävien asuntomessujen pientalotonttien tontinvaraukset on päätetty Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 22.4.2013. Tässä vaiheessa on valittu rakentajat messualueen 29 pientalotontille.

Alueelle rakentuu sekä kivi- että puutaloja. Valitut pientalohankkeet edustavat kooltaan keskimääräisiä suomalaisia pientaloja. Myös erilaiset rakennusmateriaalit ja rakenneratkaisut pääsevät messutaloissa monipuolisesti esille.
Messualueesta tulossa monipuolinen kokonaisuus

Vantaan asuntomessualueelle valituissa pientalohankkeissa korostuu ekologisuus ja arjen toimivuus. Puurakentamisen eri mahdollisuudet ovat hyvin esillä messutaloissa ja niissä on lisäksi huomioitu kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet.

Kansainvälisyys tulee esille useassakin messutalossa; tuulahduksia muista kulttuureista saadaan niin suunnittelijoilta ja rakentajilta kuin rakentajaperheiltäkin.

Kivistön asuntomessualue on hyvä esimerkki kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja nojautumisesta hyviin liikenneyhteyksiin. Messualue on kesällä 2015 käyttöön otettavan Kehäradan tuntumassa ja lähellä pääteitä. Yhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle ovat sujuvat.

Messualueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa tulevana kesänä ja talonrakentajat pääsevät tonteilleen huhtikuussa 2014. Kaikki on valmista viimeistään kesällä 2015 Vantaan asuntomessujen avautuessa.

Honkarakenne Hyvinkään asuntomessuilla ensi kesänä

honka_lumi02ph_0

Honkarakenteen omakotitalokohde Hyvinkään asuntomessuilla kesällä 2013 tuo hirsitalon 2000-luvulle. Nelihenkisen perheen moderni koti toteutetaan Honka Fusion™ –rakenteena yhdistäen kiinnostavasti erilaisia materiaaleja.

Honkarakenteen asuntomessukohde Honka Lumi on kaksilapsiselle perheelle yksilöllisesti suunniteltu 160-neliöinen koti, jonka moderni arkkitehtuuri taltioi sisälleen luonnolliset rakennusmateriaalit: puun, kiven, kuparin ja lasin. Talon runkomateriaalin, massiivipuun roolina on pehmentää sisustuksen niukkaa linjaa. Avara tilaratkaisu ja suuret lasipinnat avattavine liukuovineen yhdistävät puutarhan ja olohuoneen vuodenajasta riippumatta. Luonto, rakentajaperheelle tärkeä elementti, näkyy kaikista ikkunoista, vaikka asutaankin kaupunkiympäristössä. Toisesta kerroksesta, johon talon kolme makuuhuonetta sijoittuvat, voi katsella alimman kerroksen vesikatolle istutetun viherkaton vehreyttä.

Honkarakenteen messutalo esittelee modernia hirsirakentamista, joka yhdistää massiivipuuta kiveen ja lasiin kaupunkikuvaan sopivalla tavalla

Honka Fusion™ –konsepti on korkealaatuinen, tyylikkään niukkoja yksityiskohtia sekä eri materiaalien yhdistelmiä tarjoava rakenneratkaisu, jonka runkona on massiivihirsi. Painumattomat rakenteet sopivat erityisesti moderniin arkkitehtuuriin ja kaupunkimiljööseen. Honkarakenteen Fusion™ -rakenteella toteuttavassa messutalossa massiivihirren luonnollinen pinta on sisustuksen elementti. Julkisivussa hirsi näkyy vain tarkkaan harkituissa yksityiskohdissa.

honka_lumi-01ph_0

Vuoden 2013 asuntomessut järjestetään 12.7.-11.8. Hyvinkäällä, Metsäkaltevan uudella asuinalueella.

Honka Lumi

Tontin numero:                   31

Näyttelykohteen osoite:       Lounatuulentie 29

Talotyyppi:                           omakoti

Huoneistoala (m²):                161

Huoneiden lukumäärä:          5

Huoneiston kokoonpano:      5h+k+s+autokatos/varasto

Asukasmäärä:                        4

Kerrosluku:                            2

Talotehdas:                            Honkarakenne Oyj

Runkomateriaali:                    Hirsi; lamellihirsi FXL 128, Honka Fusion™ –rakenne