Vanhasta pientalosta RenZERO-remontointiratkaisulla lähes nollaenergiatasoinen: VTT: ”Vanhan omakotitalon lämmitysenergiankulutus voidaan pudottaa yhteen viidesosaan”

soocpmverjh0ysoewe2t

Suomessa ja Ruotsissa on saatu loppusuoralle kahden vanhan omakotitalon energiaremontti, jotka on toteutettu täysin uudenlaisella, pohjoisen ilmasto-oloihin suunnitellulla RenZERO-remontointikonseptilla. Suomessa pilottikohteena on toiminut vuonna 1948 rakennettu puurunkoinen rintamamiestalo, joka remontin myötä muuttuu lähes nollaenergiatasoiseksi.

Hankkeessa mukana oleva VTT:n tutkija Mikko Virtanen kertoo, että energiatehokkuustavoitteeksi asetettiin uuden energiatodistuksen A-energialuokka, johon E-luvuksi vaaditaan Luumäen kohteen osalta 80 kWh/m² tai tätä pienempi. Tähän päädyttiin, koska lähes nollaenergia-rakennukselle ei vielä löydy virallista määritelmää.

”Talo Salopellon korjauksella saavutettaneen energiatehokkuustaso, jossa lämmitysenergiankulutus on noin 23 kWh/m². Ero aiempaan on huomattava, sillä talon lämmitysenergiakulutuksen laskettiin olleen noin 150 kWh/m² luokkaa”, Mikko Virtanen kertoo.

Eristeratkaisuvalmistaja Paroc Groupin johtamaan kehityshankkeeseen ovat osallistuneet VTT:n lisäksi Metsä Wood, Ensto Enervent, Skaala, Oilon sekä arkkitehtina Kimmo Lylykangas ja rakenneasiantuntijana Asko Keronen. Tarkoituksena on ollut löytää turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu muuttaa 1940−1970 -luvuilla rakennetut pientalot vastaamaan uusia energiatehokkuusvaatimuksia.

”Halutun nollaenergiatason saavuttamiseksi tarvitaan sekä rakenne- että taloteknisiä ratkaisuja, joten yhteistyö eri valmistajien välillä on ollut tärkeää,”projektipäällikkö Janne Heikkilä Paroc Oy Ab:lta toteaa.

RenZERO tarjoaa ratkaisun energiasäästötavoitteisiin

Suomen RenZERO-pilotin, Talo Salopellon, rakenteiden ja elementtien tuotekehitykseen ja rakenteiden suunnitteluun osallistunut rakenneasiantuntija Asko Keronen sanoo olevansa tässä vaiheessa tyytyväinen lopputulokseen. RenZERO-konsepti soveltuu Kerosen mukaan kaikenikäisille rakenteille ja lähes kaikille rakennetyypeille.

”RenZERO tarjoaa vastauksen tiukentuneilla energiansäästövaatimuksille. Ratkaisun avulla vaipan lämmöneristystä voidaan helposti säätää kullekin rakennukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti”, Keronen toteaa.

Ennen korjaustöiden aloittamista rakennukselle tehtiin tiiveysmittaus. Samalla etsittiin pahimpia ilmanvuotokohtia lämpökameran avulla. VTT teki myös kohteessa energiasimulointeja ja tarkasteli laskennallisesti korjausrakenteen kosteusteknistä toimivuutta.

VTT seuraa konseptin toimivuutta sekä Ruotsissa että Suomessa toteutetuissa kohteissa vuoden ajan. Talo Salopellon toinen tiiviysmittaus tehdään vuoden 2014 alkupuolella, kun korjaushanke on saatu kokonaan päätökseen ja kaikki talotekniikka asennettua.

VTT on asentanut ulkoseiniin ja yläpohjaan kosteusantureita, joiden avulla kosteustasojen kehittymistä lisäeristysrakenteissa on mahdollista seurata. ”Seuraamme energiankulutusta mittaamalla lämmityksen ja lämpimän käyttöveden energiankulutusta, sähkönkulutusta sekä rakennuksen lämpötilatasoja”, Mikko Virtanen kertoo.

Laajan energiaremontin kannattavuus tutkitaan pilottikohteen osalta tarkoin. VTT laatii ensi vuoden aikana lopulliset kustannusanalyysit, kunhan lopulliset korjauskustannukset ja käytetty työmäärä ovat Suomen pilottikohteen osalta saatu selville.

Kohteen seurantasivut osoitteessa www.renzero.fi

http://www.korjaustieto.fi/pientalot/suunnitelmallinen-talonpito.html

http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/tietoa_pientaloista

Kalajoen ainutlaatuiset Hiekkasärkät isännöivät yhdennettoista Loma-asuntomessut

bafb367f3c23a6fa_400x400ar

Loma-asuntomessut Kalajoella 2014

Suosittu kesämatkailukohde, Kalajoki, isännöi Loma-asuntomessuja ensi kesänä. Suomen Asuntomessujen ja Kalajoen kaupungin järjestämät messut ovat järjestyksessään 11. valtakunnalliset Loma-asuntomessut. Heti juhannuksen jälkeen avautuvat messuportit ovat auki yhteensä kaksi viikkoa, 23.6.–6.7.2014.

Aurinkohiekkojen messualueelle toteutuu 28 rakennusta neljään erityyppiseen kortteliin. Yhteensä noin 10 hehtaarin messualueella on edustettuina sekä perinteistä loma-asumista että modernimpaa lomarakentamista. Loma-asunnot sijaitsevat Aurinkolammen rannalla ja useasta kohteesta on merinäköala.

Rakennustyöt ovat tällä hetkellä täydessä vauhdissa. Metsäkorttelissa nähdään rakennustavaltaan perinteistä suomalaista, mutta myös kalajokelaista loma-asumista. Vastapainoa näille asunnoille tuovat näköalakorttelin kaksikerroksiset modernit talot. Lisäksi lammenrannassa sijaitsevilla loma-asunnoilla on ollut mahdollisuus erillisen rantasaunan rakentamiseen.

Yksityisiä loma-asuntoja ja huoneistohotelli

Lähes kaikissa messukohteissa on mukana yksityinen perhe ja talotehdas/arkkitehti. Tulevista loma-asuntomessukohteista kuusi on tulossa myyntiin ison huoneistohotelli Villa Meritähden vielä vapaina olevien asuntojen lisäksi. Huoneistohotelli Villa Meritähden erityisenä valttina voi pitää täydellisesti ilta-aurinkoon avautuvia asuntojen levyisiä terasseja. Yhteensä kohteeseen valmistuu 18 asuntoa, joista 13 on tässä vaiheessa myyty.

Messukohteet ovat pääosin puusta ja hirrestä rakennettuja loma-asuntoja. Kivipintaa nähdään tehosteina muutamissa kohteissa, päämateriaalina sitä on käytetty kahdessa kohteessa. Messukohteiden pihoissa huomio kiinnittyy siihen, että mitään istuksia tai puutarhoja uniikille hiekalle ei toteuteta. Näin piharatkaisuissa kunnioitetaan olemassa olevaa luontoa. Ainoa istutettavaksi hyväksyttävä kasvi on meriheinä eli nykyinen rantavehnä.

Valmis infrastruktuuri messualueen tukena

Kalajoen Hiekkasärkillä on vuosittain noin 560 000 matkailuyöpymistä. Hiekkasärkiltä, messualueen välittömästä läheisyydestä, löytyy hotellikapasiteettia, kylpylä, ravintoloita ja baareja, leirintäalue, karting-rata, vesipuisto, huoltoasema, päivittäistavarakauppa ja golfkenttä. Vuoden 2014 Loma-asuntomessut nousevat ainutlaatuiseen ympäristöön keskelle luontoa, mutta kuitenkin palvelujen äärelle.

OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMISEKSI ETENEE VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TARKASTUKSEEN

Energiatodistuslain muuttaminen - Kansalaisaloitepalvelu - Google Chrome_2013-11-15_19-18-20

Kannatusilmoitusten keräys kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi päättyi 11.10.2013. Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan loppujen lopuksi 62.821 kannatusilmoitusta. Näistä sähköisiä kannatusilmoituksia oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa kertyi yhteensä 31.652.

“Olemme saaneet haltuumme ympäri Suomea kerätyt kansalaisaloitteen paperiset kannatusilmoitukset. Luovutamme kaikki kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle tarkastettavaksi perjantaina 15.11.2013.  Kansalaisaloitteellamme on vankka tuki koko maassa. Kun ihmisen omalla toiminnalla ja todellisella kulutuksella ei ole merkitystä, kansalaiset kokevat todistuksen epäoikeudenmukaiseksi, kalliiksi ja toimimattomaksi”, kertoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen .

Kesäkuusta 2013 alkaen vuonna 1980 ja sen jälkeen rakennettujen omakotitalon omistajien on täytynyt hankkia talon myyntiä tai vuokrausta varten energiatodistus. Omakotiliiton kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että energiatodistukseen tulisi merkitä laskennallisen kulutuksen lisäksi tieto varsinaisesta, toteutuneesta energiankulutuksesta. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan lievennystä vanhemmille omakotitaloille laskennallisen kulutuksen laskentatapaan: energiamuotokerrointa ei huomioitaisi jo rakennetuilta rakennuksilta.

Uudistettu rakennuksen energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen lähes puoli vuotta, jonka aikana on kertynyt uutta tietoa todistuksen toimivuudesta. Koko energiatodistuslaki ja asetus halutaan uudelleen valmisteluun. Kertyneiden kokemusten ja uuden tiedon pohjalta energiatodistuksesta voidaan tehdä luotettava, selkeä ja läpinäkyvä sekä energiatehokkuuteen kannustava väline.

Aloitteen tukena ovat lukuisat järjestöt. Omakotiliiton lisäksi aloitteen puolesta ovat kampanjoineet Energiateollisuus, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL, Sähkölämmitysfoorumi, Maanomistajain liitto, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ja Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK). Kansalaisten ja järjestöjen lisäksi aloite on saanut tukea jo useilta kansanedustajilta.

“On hienoa nähdä, että kansalaisaloitteella voidaan nostaa eduskunnan asialistalle kansalaisten tarpeellisiksi kokemia asioita. Kansalaisaloitteella voidaan nostaa käsittelyyn isoja omantunnonkysymyksiä siinä missä kiinnittää huomiota hiljattain säädettyjen yksittäisten lakien epäkohtiin, kuten tässä tapauksessa”, korostaa kansalaisaloitteiden edunvalvontajärjestön Avoin ministeriö ry:n toiminnanjohtaja Joonas Pekkanen .

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi luovutetaan Väestörekisterikeskuksen tarkastuksen jälkeen eduskunnalle vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, www.omakotiliitto.fi

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

Jyväskylän asuntomessualueelle rakentuu 13-kerroksinen tornitalo ja persoonallisia pientaloja

89ad2d911e8d6809_800x800ar

Vuoden 2014 Asuntomessut järjestetään Jyväskylän Äijälänrannassa 11.7.–10.8.2014. Jyväsjärven rantamaisemaan rakentuu 37 pientaloa sekä Jyväsjärven rannalle kohoava 13–kerroksinen tornitalo, Jyväskylän Maailmanpylväs.

– Ensi kesän Asuntomessut alue tiivistää Jyväskylän kaupunkirakennetta. Matkaa näköetäisyydellä olevaan Jyväskylän keskustaan on noin viisi kilometriä. Edellisen kerran täydennysrakentamista on esitelty Asuntomessuilla Vaasassa vuonna 2008, Suomen Asuntomessujen markkinointi- ja viestintäjohtaja Kari Salmi kertoo.

Messutapahtumassa on näytteillä 43 kohdetta – aina 46 huoneistoneliön kerrostaloyksiöistä 308 huoneistoneliön omakotitaloon. Monimuotoisen asuinalueen kantavina teemoina ovat Aalto ja Puu-Tarha. Huomiota on kiinnitetty laadukkaaseen arkkitehtuuriin, monipuoliseen viherrakentamiseen sekä alueelle suunniteltuihin taideteoksiin ja puistokalusteisiin.

– Usea messukoti on inspiroitunut arkkitehti Alvar Aallon töistä. Esimerkiksi kohde 8, Villa Elissa, on saanut innoituksen muotokieleensä yhdestä Aallon rakennusaikakauden töistä, Säynätsalon kunnantalosta. Aallon henki näkyy Villa Elissan tarkkaan mietityissä yksityiskohdissa sekä sisustuksessa, jossa käytetään Aallon suosimia materiaaleja kuten koivua ja tiiltä, Salmi kuvailee.

Pientalojen ohella korkeatasoista arkkitehtuuria edustaa Äijälänrannan yleisen arkkitehtikilpailun voittaja, Jyväskylän Maailmanpylväs. Kilpailun tavoitteena oli löytää alueelle soveltuva vahva kolmen tornitalon kokonaisuus. Tornitalot muodostavat merkittävän, alueen ilmettä määrittelevän veistoksellisen sarjan kaupunkikuvallisesti mielenkiintoiseen paikkaan. Kolmesta tornitalosta yksi toteutuu messuihin mennessä, muiden rakentaminen käynnistyy messujen päätyttyä.

Vihertehokkuus-työkalu ensimmäistä kertaa Suomessa

Uutta ensi kesän Asuntomessuilla on myös alueen vihertehokkuuskortteli, Green Factor. Korttelissa pilotoidaan ensimmäistä kertaa Suomessa tonttien viherrakentamisen tehokkuutta mittaavaa työkalua. Vihertehokkuuden lisääminen monipuolistaa piha-alueiden kasvillisuutta sekä edistää hyvää ilmanlaatua ja sade- ja sulamisvesien imeytymistä maaperään.

– Monipuolisella vihersuunnittelulla Äijälänrantaan luodaan tilaa ja mahdollisuuksia yhteiseen ajanviettoon ja oleskeluun. Alueelle suunniteltiin ympäristön huomioiva ja historiaa kunnioittava yleisilme. Valaisimet, kalusteet ja taideteokset on kaikki suunniteltu ja valmistettu tähän yleisilmeeseen ja ympäristöönsä sopiviksi, summaa Asuntomessut Jyväskylässä 2014 -projektipäällikkö Anu Hakala.

Rakennustyöt Äijälänrannassa ovat hyvässä vauhdissa ja marraskuun alkuun mennessä työt on aloitettu 34 pientalotontilla. Maailmanpylväässä tehdään sisätöitä. Alueen kunnallistekniikan osalta rakentaminen sujuu ajallaan ja viimeistelytyöt tehdään ensi keväänä.

Honkatalojen valmistama moderni pientalo voitti vuoden 2013 hirsirakennuskilpailun – ”Onnistunut esimerkki kaupunkiin sopivasta hirsitalosta”

vuoden_hirsirakennus_2013.vuoden_hirsirakennus_2013.80426f00-dcca-4b69-b065-cde7ecbd960c-main_image

Vuoden Hirsirakennus 2013, Talo Faro. Honkatalot

Hirsitaloteollisuus ry:n järjestämän Vuoden Hirsirakennus -kilpailun voittajaksi on valittu kymmenen kilpailuehdotuksen joukosta Honkatalojen kolmikerroksinen yhden perheen omakotitalo ”Faro”. Tuomariston mukaan kyseessä on onnistunut esimerkki kaupunkiin sopivasta hirsitalokonseptista, jonka arkkitehtuuri uudistaa kauniilla tavalla pohjoismaisen modernismin perinnettä.

Kilpailun jurya johti aiempien vuosien tapaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori Jouni Koiso-Kanttila. Muita jäseniä olivat rakennusneuvos ja arkkitehti Aila Korpivaara ympäristöministeriöstä ja sisustusarkkitehti Marko Paananen.

Ehdokkaiden joukossa nähtiin tänä vuonna myös kaksi suurimittakaavaista rakennusta, hirsirunkoinen päiväkoti ja toimistorakennus, joissa rakennusmateriaalin valintaa oli ohjannut hyvän rakentamisen laadun ja terveellisen sisäilman tavoittelu.

Arkkitehti SAFA Jaakko Kepon suunnittelema pientalo Faro nousi tuomariston yksimieliseksi suosikiksi.

”Vaikka itse rakennus on pienehkö, taitavan tilasuunnittelun ansiosta asuintilat ovat valoisat ja avaranoloiset. Hirren läsnäolo muodostaa olennaisen osan rakennuksen eheää ja modernia arkkitehtuuria. Rakennus sopiikin hyvin uudelle asuinalueelle. Se soveltuisi myös jälleenrakennuskauden asuinalueen täydennysrakentamiseen”, professori Jouni Koiso-Kanttila luonnehtii juryn yhteisiä näkemyksiä

Johtavia kotimaisia hirsitalotehtaita edustava HTT ry haluaa vuosittaisen kilpailun myötä nostaa esille suomalaisen hirsitaloarkkitehtuurin uusia ratkaisuja. Voittajan valinnassa painotetaan materiaalin luontevaa käyttöä ja rakennuksen välittämää myönteistä kuvaa hirsirakentamisesta.

vuoden_hirsirakennus_2013.vuoden_hirsirakennus_2013.667bead8-6452-4ac9-be0c-fdaada809a95

Vuoden Hirsirakennus 2013, Faro olohuone. Honkatalot

Hirsitalotehtaiden vientinäkymät valoisat

HTT ry:n jäsenistö koostuu 18 hirsitalovalmistajasta, jotka edustavat yhdessä 80 prosenttia alan kotimaisesta tuotannosta. Syyskuun 2013 alun tilanteen mukaan jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto, noin 257 miljoonaa euroa, säilyy tänä vuonna edellisvuoden tasolla. Myös tilauskannat ovat samansuuruisia vuoteen 2012 verrattuna.

Hirsitalot ovat merkittävä suomalainen vientituote. HTT ry:n jäsentehtaat vievät vuosittain hirsitaloja eri puolille maailmaa tällä hetkellä noin 100 miljoonan euron arvosta. Viennin uskotaan kasvavan myös ensi vuonna.

”Vaikka suhdanteista johtuen kotimaan myynti on hieman putoamassa, viennin kasvu korvaa kotimaan osuuden pudotuksen”, Hirsitaloteollisuus ry:n puheenjohtaja Esko Rintamäki kertoo. ”Suhdanneodotuksia koskevien kyselyjen tulokset osoittavat, että tilanne jatkuu ennallaan seuraavan vuoden aikana.”

Hirsitalojen viennissä Venäjän osuus jatkuu vahvana ja on tällä hetkellä 47 prosenttia jäsentehtaiden viennistä. ”Kasvua on tapahtunut myös Japanin markkinoilla, jonka osuus viennistä on noussut 12 prosenttiin. Sen sijaan Ranskan alueella on tapahtunut pudotusta”, Rintamäki toteaa.

Sisäilman hyvä laatu kiinnostaa julkisia rakennuttajia

Julkisessa rakentamisessa ympäristöystävällisen ja terveellisen hirren osuus on viime vuosina selvästi kasvanut. Esimerkiksi hirsirunkoisia päiväkoteja on valmistunut Pudasjärvelle, Haapavedelle ja Kuopioon sekä niitä on suunnitteilla ja rakenteilla useilla paikkakunnilla.

Pudasjärvelle suunniteltu noin 10 000 -neliön kokoinen hirsinen koulukampus odottaa parhaillaan lopullista hankepäätöstä. Rakennustöiden on määrä käynnistyä vuoden 2014 kuluessa. Koulukampuksen arvellaan valmistuvan vuoden 2016 kuluessa.

”Nykyaikainen hirsirakennustekniikka mahdollistaa julkiseen käyttöön sopivien, kestävien rakennusten toteuttamisen. Hyvä sisäilman laatu puoltaa sekin hirren käyttöä”, Esko Rintamäki sanoo.

Hirsirakenteet ovat osoittautuneet käytännössä myös ääniteknisesti toimiviksi. Pudasjärven uuden hirsirunkoisen päiväkodin äänimittaustulokset sekä käyttäjien kokemukset ovat tältä osin hyvin myönteisiä.

Hirsitalon ympäristöystävällisyydestä nyt tutkittua tietoa

VTT:n vastikään julkaiseman tutkimuksen mukaan ekologinen hirsirakennus ei koko elinkaaren aikana kuluta energiaa tai tuota hiilidioksidipäästöjä yhtä paljoa kuin vastaava tavallinen puutalo.

”Tutkimustulokset osoittavat, että hirren hyviksi tiedetyt ominaisuudet korostuvat entisestään, kun tulevaisuuden energiatehokkuusdirektiivit ottavat huomioon myös materiaalien ympäristövaikutukset”, HTT ry:n teknisen ryhmän vetäjä Mikko Löf kertoo.

HTT ry:n jäseniä ovat Artichouse, Euro Loghouses, Finnlamelli, Hasetec, Huvila Seppälä, Honkamajat, Honka (Honkarakenne), Honkatalot, Ikihirsi, Kontio, Kuusamo Hirsitalot, MammutiHirsi, Ollikaisen Hirsirakenne, Pellopuu, Pohjan Timber-Hirsi, Vaaran Aihkitalot, Vehasen Talot ja Ykköspuu.

www.hirsikoti.fi