Asuntomessuilla 2016 esitellään uusi asumiskonsepti – puukerrostalossa pientaloasumisen parhaat ominaisuudet

be22174e1bdc4d40_800x800ar

Seinäjoen asuntomessualueelle nousee Lakea Oy:n kolmen puukerrostalon kokonaisuus MÄIHÄ, joka edustaa aivan uudenlaista arkkitehtuuria Suomessa. MÄIHÄ valittiin kilpailutuksen kautta Asuntomessujen kerrostalohankkeeksi. 

Suomalaiset arvostavat omakotitaloasumisen piirteitä, yksityisyyttä, yksilöllisyyttä, tilojen muunneltavuutta oman tarpeen mukaan ja mahdollisuutta puutarhanhoitoon. Silti yhä useampi haluaa asua kaupunkimaisesti ja yhteisöllisesti.

Tähän tietoon nojaten arkkitehdit Sini Kotilainen ja Markku Hedman ovat suunnitelleet uuden ajan kerrostalon, joka toteutetaan Seinäjoen asuntomessualueelle.

a12917833fa7b407_800x800ar

 

Sisänäkymä

– Asuntosuunnitteluun on tässä hankkeessa  todella paneuduttu ja rakennussuunnittelu on korkealuokkaista. Myös pihan suunnittelu on toteutettu huolella, pihan toiminnat ovat kiitettävän monipuoliset ja alueen yhteisöllisyyttä parantavia, listaa Asuntomessujen projektipäällikkö Kirsi Joensuu Seinäjoen kaupungilta.

Kaupungin edustajista koostunut kilpailun arviointiryhmä arvosti MÄIHÄssä myös sitä, kuinka tilojen vaihtuvuus julkisesta yksityiseen on toteutettu harkitusti. Myös asuntojen sijoittautumista miellyttävällä tavalla tonttiin, ympäröivään luontoon ja ilmansuuntiin kiiteltiin.

Asuntomessujen laatutyöryhmä, joka koostuu Seinäjoen kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen edustajista, on tehnyt arvioinnin pohjalta päätösehdotuksen MÄIHÄn valinnasta kokonaisuutena ja sen esittelystä vuoden 2016 Asuntomessuilla näyttelykohteena. Tontin myynti viedään vielä kaupungin asiasta päättävien elinten käsiteltäväksi.

– Pidimme Mäihän pääteemoina asukaslähtöisyyttä ja kestävää rakentamista, jolla tarkoitetaan paitsi pyrkimystä luonnonvarojen säästämiseen, myös ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseen, kertoo arkkitehti SAFA Sini Kotilainen.

Suunnittelun tärkeänä johtolankana pidettiin myös tulevaisuuden tarpeiden huomioimista – myös niiden, joita ei tänä päivänä vielä pystytä ennustamaan.

– Asuntojen lukumäärä, asuntojakauma, asuntojen koot ja asunnon tilajärjestelyt haluttiin siitä syystä joustaviksi. Erityistavoitteena meillä oli myös pientalomaisten laatutekijöiden yhdistäminen kerrostaloasumiseen, toteaa Kotilainen. 

950b25dc5697758b_800x800ar

 

Erkkeri viljelykäytössä

Pientalomaisina laatutekijöinä MÄIHÄän on tulossa muun muassa erkkereitä, isoja ja suojaisia ulkotiloja, kaksikerroksisia asuntoja sekä asuntokohtaiset kodinhoito-kuraeteistilat. MÄIHÄän on suunniteltu myös joustavien asumisen ratkaisujen ja yhteistilojen kudelma, joka edistää asukkaiden yhteistoimintaa monella tavalla.

Tavoitteena oli luoda kylämäinen rakenne. Jokaisen talon kattokerroksessa sijaitsee myös talosauna ja saunaan johdatteleva, näköaloiltaan juhlava patio ja kattopuutarha. Kilpailutuksessa ei vaadittu puutalototeutusta, mutta Lakea on kehittänyt puurakentamista viime vuosina voimakkaasti ja halusi tuoda puuosaamistaan messuilla esiin.

– Uskomme puuhun terveellisenä ja turvallisena materiaalina. Siksi puurakentamista pitää kehittää eteenpäin maassa, jossa puu on aina ollut tärkeä osa elintapaamme. Lisäksi halusimme tuoda esiin uudenlaisia kerrostaloasumisen mahdollisuuksia, joita asukkaat oikeasti haluavat asumiseltaan, perustelee toimitusjohtaja Keijo Ullakko MÄIHÄn valintaa Lakean asuntomessukohteeksi.

Tekijöistä

Arkkitehti SAFA Sini Kotilainen
Arkkitehtitoimistoissa tehtyjen suunnittelutöiden lisäksi Kotilainen on toiminut asuntosuunnittelun opetus- ja tutkimustehtävissä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kotilainen työstää parhaillaan asuntosuunnitteluun ja tilaelementtirakentamiseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella ja toimii tilaelementtirakentamiseen liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden projektipäällikkönä.

Professori, arkkitehti SAFA Markku Hedman
Hedman toimii asuntosuunnittelun professorina arkkitehtuurin laitoksella, Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on saanut 13 palkintoa kansallisissa tai kansainvälisissä arkkitehtuurikilpailuissa ja Hedmanin töitä on julkaistu kansainvälisissä lehdissä, kirjoissa ja näyttelyissä.

Lakea Oy
Lakea Oy rakennuttaa omaan omistukseen vuokra-asuntoja Seinäjoen, Vaasan, Jyväskylän, Kokkolan ja Kuopion seudulla ja omistusasuntoja Seinäjoella, Kokkolassa ja Vaasassa. Omaksi-asuntoja Lakealle on tulossa Vaasaan, Jyväskylään, Kuopioon ja Ouluun. Lakea tarjoaa myös kokonaisvaltaista rakennuttamispalvelua rakennusprojektin hoidossa. Lakea Isännöinti tarjoaa isännöintipalveluja ja vastaa vuokratoiminnasta. Lakea Oy:n pääomistajina on 15 pohjalaista kuntaa.

Eurooppalainen hirsitaloteollisuus: Rakennuksen koko elinkaaren vaikutus hiilijalanjälkeen huomioitava EU:n tulevissa rakennusmääräyksissä

saksan-ita-cc-88vallan-ja-suomen-hirsitaloteollisuus-allekirjoitti-lausunnon

Eurooppalaista hirsitaloteollisuutta edustavat Saksan Bernd Fuchs, Suomen Esko Rintamäki ja Itävallan Ferninand Lienbacher allekirjoittivat lausunnon, jossa esitetään hirren hyväksi tiedettyjen hiilinieluominaisuuksien huomioimista rakentamista ohjaavissa direktiiveissä. 

Johtavia suomalaisia hirsitalotehtaita edustava Hirsitaloteollisuus (HTT) ry on yhdessä Saksan ja Itävallan vastaavien yhdistysten (Deutscher Massivholz und Blockhausverband e.V ja Gütegemeinschaft Blockhausbau e.V) kanssa allekirjoittanut lausunnon, jossa esitetään kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista entistä paremmin rakennuksen kokonaisenergiankulutusta laskettaessa.

HTT ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki kertoo, että Suomen, Saksan ja Itävallan hirsitaloteollisuuden edustajat ovat tiivistäneet yhteistyötään viimeisen vuoden ajan. Nyt laadittua yhteistä lausuntoa puoltavat useat eurooppalaiset eri rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä koskevat tutkimukset.

“EU:n rakentamista ohjaavissa direktiiveissä ja eri EU-maiden kansallisissa määräyksissä tulisi jatkossa ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren vaikutus kehdosta hautaan. Rakennuksen kokonaisenergian tarpeen nykyistä laskentaperustetta voitaisiin laajentaa siten, että siinä huomioitaisiin myös materiaalin tuotannosta, rakennusprosessista ja rakennuksen hävittämisestä aiheutuva energiantarve”, Rintamäki toteaa.

Hirsitaloteollisuuden mielestä kaikissa EU-maissa lämmöntarvevaatimukset pitäisi voida täyttää rakennusosien ja ekologisen talotekniikan säädellyn optimoinnin avulla.

”Hirren yhteydessä kannattaisi huomioida laskennallisesti kompensoivana sen hyvät hiilinieluominaisuudet, jolloin rakentamista voitaisiin optimoida kestävällä tavalla käyttämällä nykyistä enemmän hiilinieluina toimivia materiaaleja.”

Yksittäisen rakennusosan u-arvovaatimus ei saisi nyt allekirjoitetun lausunnon mukaan olla esteenä rakennustyypille, jossa käytetään lämmöneristysominaisuuksiltaan hieman heikompia, mutta muutoin resurssitehokkaita materiaaleja. 

”Esimerkiksi hirren valmistuksen yhteydessä syntyy sivutuotteena myös bioenergiaa enemmän kuin sitä kuluu tuotetta valmistettaessa”, HTT ry:n Rintamäki kertoo.

HTT ry:n jäseniä ovat Artichouse, Euro Loghouses, Finnlamelli, Hasetec, Huvila Seppälä, Honkamajat, Honka (Honkarakenne), Honkatalot, Ikihirsi, Kontio, Kuusamo Hirsitalot, MammutiHirsi, Ollikaisen Hirsirakenne, Pellopuu, Pohjan Timber-Hirsi, Vaaran Aihkitalot, Vehasen Talot ja Ykköspuu. www.hirsikoti.fi

Pientaloteollisuus PTT ry: Pientalomarkkinat supistuivat vuonna 2013

11306913150

Vuosi 2013 oli pientaloteollisuudelle alavireinen. Uusia omakotitaloja rakennettiin noin 8000, mikä on puolet huippuvuoden 2006 luvuista. Pientaloteollisuus arvioi patoutuneen kysynnän purkautuvan, kun kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

Jo kolmatta vuotta jatkunut pientalomarkkinoiden lasku kulkee vastoin kuluttajatutkimusten tuloksia. Omakotitalojen suhteellinen osuus asuntorakentamisen aloituksista laskee, vaikka enemmän kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta haluaisi asua omakotitalossa.

– Suomalaisten toiveiden täyttämisessä eli pientalovajeen poistamisessa kasvukeskusten omakotitalotarjonnan kasvattaminen on avainasemassa, toteaa Pientaloteollisuus PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.
Keväällä asuntokauppaa kohtasi kaksi raskasta muutosta: pankkien voimakkaasti tiukentuneet lainaehdot ja asuntokaupan varainsiirtoveron muutos maaliskuun alussa. Muutokset vaikuttivat rajusti niin pientalojen, uusien asuntojen kuin vanhojenkin asuntojen kauppaan. Koko asuntokaupan ketjun hidastuminen leikkasi pientalomarkkinoita.

– Asumisen tukimuotoja tulisi kehittää siten, että yksinomaan vuokrakerrostalotuotantoon suunnattujen rahoitusmuotojen rinnalle syntyisi muita toimivia malleja. Pientaloteollisuuden kehitystyö on nopeasti etsinyt vastaukset yhteiskunnan toivomiin muutoksiin rakennusten energiataloudellisuuden kehittämisessä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä, joten omakotiasumiselle on tästäkin näkökulmasta vahvat perusteet, toteaa Sipola.

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten omakotitoimitusten määrä laski vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna viidenneksen ja liikevaihto 16 prosenttia.

Talopakettien osuus kaikista omakotitoimituksista oli 76 prosenttia. PTT:n jäsenyritykset vastasivat lähes puolesta toimituksista. PTT:n jäsenyritysten toimitusten yhteisarvo oli 268 miljoonaa euroa ja keskihinta 91 000 euroa.
Vuoden 2013 aikana aloitettiin Suomessa 4200 loma-asunnon rakentaminen. PTT:n jäsenyritysten loma-asuntotoimitusten arvo laski 17 prosenttia. Loma-asuntotoimitusten keskihinta vuonna 2013 oli noin 45 000 euroa.

Huolimatta yleisessä taloustilanteessa näkyvistä heikoista positiivisista signaaleista, PTT:n jäsenyritykset eivät odota talotoimitusten juurikaan kasvavan vielä vuonna 2014. Patoutunut kysyntä purkautuu, kun yleinen taloustilanne paranee ja kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

pttn_suhdannekatsaus_1-2014(pdf)

Hirsirakentamisen suosio kasvaa julkisessa rakentamisessa

hirsirakentamisen_suosio_.78233bcd-d757-4867-9765-69ab82cfb5d2
Hirsirakentamisen suosio kasvaa julkisessa rakentamisessa.
Sisäilman laatu ja ekologisuus kasvattavat hirsirakentamisen kysyntää julkisessa rakentamisessa. Tuorein esimerkki on Haapavedeltä, jossa tammikuun lopulla aloitti toimintansa maan suurimpiin kuuluva hirsinen päiväkoti.

Haapaveden kaupungin tilaaman Pappilantien päiväkodin hirsitoimituksesta ja asennuksesta vastasi alajärveläinen Finnlamelli. Noin 100 lapselle rakennetun päiväkodin pinta-ala on 1200 m².

– Hirsirakennuksen hankinnassa painotimme erityisesti varmuutta, terveellisyyttä ja selkeää rakennetta. Käyttäjien ensikommentit ovat olleet positiivisia. Rakennuksen hiljaisuutta ja rauhallisuuttakin on kiitelty, sanoo Haapaveden tekninen johtaja Risto Rautio.

Julkisen rakentamisen kiinnostus ympäristölle ystävälliseen hirsirakentamiseen on viime aikoina kasvanut. Hankkeita on vireillä eri puolilla maata. Muutaman kaupungin edustajat ovat jo käyneet tutustumassa Haapavedenkin uuteen päiväkotiin.

VTT:n julkaiseman uuden tutkimuksen mukaan ekologinen hirsirakennus kuluttaa elinkaarensa aikana vähemmän energiaa eikä tuota yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin vastaava perustasoinen puutalo. Hirsitalojen materiaaleihin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt olivat noin kolmanneksen puutaloa pienemmät 50 vuoden aikana.

Finnlamelli on toimittanut hirsisen päiväkodin aiemmin myös Raaheen.

– Nykyaikainen hirsirakennustekniikka mahdollistaa julkiseen käyttöön sopivien, kestävien rakennusten toteuttamisen. Hyvä sisäilman laatu puoltaa sekin hirren käyttöä. Käymme parhaillaan neuvotteluja useampien päiväkotirakentamista suunnittelevien kuntien kanssa, kertoo Finnlamellin kehitysjohtaja Esko Perälä.

 

Deko-Talo Oy täyttää rakentajaperheiden toiveet – kasvua edelliseen vuoteen huimat 53 prosenttia

print_iUJogGtoip

Deko-Talo rakentaa 23 muuttovalmista CityGarden omakotitaloa Lahden Kerinkallioon – ainutlaatuiselle paikalle, aivan lähelle Lahden keskustaa. Kysyntä on ollut huimaa, peräti 15 taloista varattiin heti.

Deko-Talo Oy:n liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuonna 2013 ja kasvua edellisvuoteen nähden saavutettiin huimat 53 prosenttia.

– Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta onnistuimme jälleen kasvattamaan liikevaihtoamme. Uskallanpa väittää, ettei tältä toimialalta löydy vastaavaa kasvuyritystä. Selvästi keskimääräistä parempi kasvu on mielestäni osoitus siitä, että tuotteemme on haluttu ja toimintamme tehokasta – yhdessä kumppaniverkostomme kanssa, iloitsee yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Kurkela.

Vielä vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan Deko-Talo Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli noin 14 M € ja tulos erinomainen.

– Tällä alalla menestyäkseen pitää koko ajan pysytellä aivan lähellä asiakkaiden toiveita, Kimmo Kurkela toteaa 20 vuotta alalla toimineena.
– Me olemme onnistuneet vastaamaan nykypäivän rakentajaperheiden toiveisiin eli omakotitalon hankkiminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi!

Yksilöllisyys, hyvä hinta-laatusuhde ja vaivattomuus ovat ne asiat, joita rakentajaperheet Kurkelan mukaan arvostavat luotettavuuden rinnalla eniten.
– Meillä pystytään tekemään edullisesti perheen toivomia muutoksia arkkitehtien suunnittelemiin talopohjiin. Näin kodista saadaan jokaiselle perheelle räätälöity täydellinen paketti!

Nykyperheet eivät halua uhrata kaikkea aikaansa rakentamiseen vaan he haluavat jättää sen alan ammattilaisille.
– Sisustusmateriaalien valinta taas koetaan mielekkäänä puuhana, se on varsinkin meidän naisten juttu! kertoo Deko-Talon markkinointipäällikkö Miia Kiiskinen.

Laajaa sisustusmateriaalien valikoimaa täytyy päivittää säännöllisesti sisustusalan ammattilaisen toimesta, jotta se miellyttää perheitä.

– Jatkuva tuotteiden ja palveluiden kehittäminen tässä työssä on erittäin tärkeää, Kimmo ja Miia toteavat yksissä tuumin.
– Pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että asiakas on täydellisen tyytyväinen meihin ja tuotteeseen. Rakennustietosäätiön tutkimuksissa (RTS 12/13) täydet 100 %
Dekotalon ostaneista kertoi olevansa tyytyväisiä toimitukseemme ja suosittelevansa Dekotaloa.

– Nyt valmistaudumme kovaa kyytiä huhtikuussa Lahdessa käynnistyvään hankkeeseen, jossa rakennamme 23 muuttovalmista omakotitaloa aivan lähelle Lahden keskustaa. Vastaavia rakentamispaikkoja on tarjolla enää tosi harvoin! Kimmo Kurkela sanoo.
– Omaan kotiin sijoittaminen on perheille aina järkevää, vaihtuvista taloustilanteista huolimatta.

Tulevan kesän asuntomessut vietetään Jyväskylässä.

– Dekotalon kaksi messutaloa ovatkin jo lähes valmiit, Kimmo kertoo tyytyväisenä.

Ensi kesän lomareissulla kannattaa siis poiketa Jyväskylään katsastamaan omakotiasumisen uusimpia tuulia!