Muuttovalmiita koteja valmistava EemeliTalo menestyy, kasvaa ja uudistautuu vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta

7f3a6c84-ac17-498f-9dce-283ace44942d-main_image

Eemelitalon viiden talon kohde Helsingin Maunulassa

Rakennusliike ja valmistalotoimittaja Eemeli Talot Oy ponnistaa rakennusalan yleisestä taantumasta voittajana ja kasvaa keskisuurten toimijoiden joukkoon. Tavoitteena on tulevaisuudessakin jatkuva kannattava kasvu, palvelutasosta ja asiakaskokemuksesta tinkimättä.

EemeliTalo rakentaa Uudenmaan talousalueella laadukkaita ja muuttovalmiita koteja kustannustehokkaasti. EemeliTalo haluaa tarjota asiakkailleen helpon, mielekkään ja stressittömän rakennusprojektin. Yritys on kilpailijoista poikkeavalla toimintamallillaan ottamassa lisää markkinaosuuksia ja tähtää alueen suurten toimijoiden joukkoon lähivuosina. Lopullinen tuote on aidosti muuttovalmis, asiakkaan valitsemilla materiaaleilla varustettu omakoti-, rivi- tai paritalo.

ab839f9f-e02f-47e5-9818-a8b58fcec6d7

3c6eb66d-e92c-455c-b1ee-317bc1f3e990

a1c8a72e-f172-48c3-b605-551d81137732

Eemeli Talot Oy on perustettu vuonna 2009 puhtaasti asiakastarpeen ratkaisemista varten, yritys sai ensimmäisen tilauksensa jo ennen Y-tunnusta. Yrityksen perustaja Eero Rönn on löytänyt keinot alalla menestymiseen ja yritys kasvaa voimakkaasti muita talotehtaita kurittavasta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Vuoden 2013 pienen notkahduksen jälkeen kasvu on jatkunut ja tilauskirjat vuodelle 2015 näyttävät huimaa lähes 60% kasvua.

Lisäkasvua Eemeli Talot Oy hakee panostaen voimakkaasti markkinointiin, asiakaskokemuksen parantamiseen ja myytävän tuotteen räätälöitävyyteen. Vuoden 2015 alussa yritysilme ja markkinointinimi muuttuvat ja palvelua ja tuotetta viedään entistä lähemmäs kuluttajan toivetta – Aidosti muuttovalmis koti. www.eemelitalo.fi

PIENTALOJEN ENERGIATODISTUS MUUTTUU

Kansalaisten, Suomen Omakotiliitto ry:n ja Eduskunnan tahto toteutuu. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen linjasi tänään pientalojen energiatodistustyöryhmän raportin luovutustilaisuudessa, että pientalojen energiatodistus tulee muuttumaan. Työryhmässä tarkastelluista malleista ministeri Viitanen valitsi mallit kolme ja viisi (Suomen Omakotiliitto ry:n malli) ja hänen mukaansa valmistelua jatketaan nyt kahden mallin lisäselvittämisen pohjalta niin, että asia voidaan ratkaista heti vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa.

Ministeri Pia Viitanen linjasi, että pientalojen energialuokat tulevat perustumaan laskennalliseen kulutukseen ilman energiamuotokerrointa, niin kuin Eduskunnan ympäristövaliokunta on ehdottanut. ” Eduskunnan Ympäristövaliokunta katsoi, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen perustuva, joka määräisi E-luokan , ja toinen rinnalle otettava tieto, energiamuodon kertoimella kerrottu tulos.”  Lisäksi ministeri Viitanen kertoi, että jatkovalmistelussa tullaan myös tarkistamaan energiamuotokertoiminen tasot. (Tällä hetkellä muun muassa sähkön energiamuotokerroin on 1,7.)

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ” Olemme erittäin iloisia ministerin linjauksesta, että pientalojen energiatodistus muuttuu siten, että energialuokassa ei huomioida energiamuotokertoimia ja kertoimien arvoja tullaan tarkistamaan. Kiitämme ministeri Pia Viitasta siitä, että kansalaisia on kuultu ja energiatodistus muuttuu oikeudenmukaisemmaksi. On tärkeää, että hallitusohjelmaneuvottelussa päätetään asiasta ja tosiasialliset muutokset toimeenpannaan ripeästi .”

Suomen Omakotiliitto pitää myös hyvänä sitä, että Suomi jatkaa myös työtä EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamiseksi siten, että vanhojen pientalojen energiatodistuksesta tulee vapaaehtoinen.

Lisätietoja:

Omakotiliiton kansalaisaloitteen allekirjoitti 62.211 kansalaista. Lisäksi Taloustutkimus selvitti maaliskuussa 2014, että 84 prosenttia vastanneista kansalaisista haluaa, että rakennuksen energiatodistusluokan määrittely perustuu todelliseen kulutukseen. Eduskunta edellytti kesäkuussa 2014, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunnan Ympäristövaliokunta katsoi, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen perustuva, joka määräisi E-luokan , ja toinen rinnalle otettava tieto, energiamuodon kertoimella kerrottu tulos.

www.omakotiliitto.fi http://omakotiliitto.fi/tiedote12032015/energiatodistus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun taas hinnat laskivat muualla maassa 1,7 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 1,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2014_04_2015-03-12_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 498 euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 013 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 430 euroa.

Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 7,4 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat nousivat 4,8 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 24,5 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 198 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä koko maassa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,2 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100:

kihi_2014_04_2015-03-12_tie_001_fi_002

Vuonna 2014 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,7 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 4,1 prosenttia ja muualla 1,4 prosenttia. Vuonna 2014 omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 2 876 euroa ja muualla maassa 1 427 euroa. Uusien omakotitalojen hinnat nousivat 0,8 prosenttia koko maassa vuonna 2014.

Pientalotonttien hinnat nousivat 4,1 prosenttia koko maassa vuonna 2014. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 11,6 prosenttia ja muualla maassa 2,0 prosenttia. Vuonna 2014 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 180,6 euroa ja muualla maassa 17,0 euroa.

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Perinnemestari opastaa mökkiremonttiin vanhaa kunnioittaen

9789510408674_frontcover_final

 

Hannu Rinne: Perinnemestarin kesämökki

Hannu Rinteen viides Perinnemestari-kirja Perinnemestarin kesämökki (WSOY) opastaa remontoimaan hirsi- tai lautamökin kesä- ja talvikäyttöön alkuperäistä rakennustapaa sekä tyyliä kunnioittaen.

Perinnemestari kesämökki on tehty sekä vanhoja mökkejä etsiville ensiostajille että rakentajille, jotka tahtovat säilyttää luonnonmukaisen ja hengittävän mökin myös modernisointien yhteydessä. Yhä useampi suomalainen haluaa kunnostaa kesämökin myös talvikäyttöön, mikä on otettu kirjan ohjeissa huomioon.

”Perinnemestarin ohjeilla tehty remontti on erilainen kuin nopeat muodonmuutokset. Perinteiset materiaalit eivät ole kalliita eivätkä vanhanaikaiset rakennustavat monimutkaisia, mutta vanhaa taloa kunnioittava remontti vaatii malttia. On ensin perehdyttävä talon historiaan ja sen rakennustapoihin; vasta sitten voi alkaa varovaisen purkamisen ja harkitun korjaamisen. Kuka tahansa oppii perinneremontoimaan, jos vain haluaa”, sanoo Hannu Rinne.

Mökin remontoiminen käydään kirjassa läpi kivijalasta vesikattoon: kuinka maalata, tapetoida, lasittaa, muurata jne. Talotekniikasta kerrotaan, miten lämmitys, vesijärjestelmät, ilmastointi ja sähköt saadaan toimiviksi vanhassa rakennuksessa. Perinnemestari ohjeistaa myös jätevesiasetuksen vaatimuksissa ja opastaa pihatöissä.

Hannu Rinne (s. 1964) tunnetaan vanhojen rakennusten puolestapuhujana. Hän asuu Pyhtäällä Kiviniemen kartanoa. Rinne on aiemmin julkaissut teokset Perinnemestarin remonttikirja – Hyvin korjattu on parempi kuin uusi (2010), Perinnemestarin matkaopas rannikon puukaupunkeihin (2012), Perinnemestarin rintamiestalo – Kunnostus ja ylläpito (2013) sekä Perinnemestarin klapikirja (2013).

Perinnemestarin kesämökki #kirja-palvelussa