Asuntomessuilla 2016 esitellään uusi asumiskonsepti – puukerrostalossa pientaloasumisen parhaat ominaisuudet

be22174e1bdc4d40_800x800ar

Seinäjoen asuntomessualueelle nousee Lakea Oy:n kolmen puukerrostalon kokonaisuus MÄIHÄ, joka edustaa aivan uudenlaista arkkitehtuuria Suomessa. MÄIHÄ valittiin kilpailutuksen kautta Asuntomessujen kerrostalohankkeeksi. 

Suomalaiset arvostavat omakotitaloasumisen piirteitä, yksityisyyttä, yksilöllisyyttä, tilojen muunneltavuutta oman tarpeen mukaan ja mahdollisuutta puutarhanhoitoon. Silti yhä useampi haluaa asua kaupunkimaisesti ja yhteisöllisesti.

Tähän tietoon nojaten arkkitehdit Sini Kotilainen ja Markku Hedman ovat suunnitelleet uuden ajan kerrostalon, joka toteutetaan Seinäjoen asuntomessualueelle.

a12917833fa7b407_800x800ar

 

Sisänäkymä

– Asuntosuunnitteluun on tässä hankkeessa  todella paneuduttu ja rakennussuunnittelu on korkealuokkaista. Myös pihan suunnittelu on toteutettu huolella, pihan toiminnat ovat kiitettävän monipuoliset ja alueen yhteisöllisyyttä parantavia, listaa Asuntomessujen projektipäällikkö Kirsi Joensuu Seinäjoen kaupungilta.

Kaupungin edustajista koostunut kilpailun arviointiryhmä arvosti MÄIHÄssä myös sitä, kuinka tilojen vaihtuvuus julkisesta yksityiseen on toteutettu harkitusti. Myös asuntojen sijoittautumista miellyttävällä tavalla tonttiin, ympäröivään luontoon ja ilmansuuntiin kiiteltiin.

Asuntomessujen laatutyöryhmä, joka koostuu Seinäjoen kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen edustajista, on tehnyt arvioinnin pohjalta päätösehdotuksen MÄIHÄn valinnasta kokonaisuutena ja sen esittelystä vuoden 2016 Asuntomessuilla näyttelykohteena. Tontin myynti viedään vielä kaupungin asiasta päättävien elinten käsiteltäväksi.

– Pidimme Mäihän pääteemoina asukaslähtöisyyttä ja kestävää rakentamista, jolla tarkoitetaan paitsi pyrkimystä luonnonvarojen säästämiseen, myös ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseen, kertoo arkkitehti SAFA Sini Kotilainen.

Suunnittelun tärkeänä johtolankana pidettiin myös tulevaisuuden tarpeiden huomioimista – myös niiden, joita ei tänä päivänä vielä pystytä ennustamaan.

– Asuntojen lukumäärä, asuntojakauma, asuntojen koot ja asunnon tilajärjestelyt haluttiin siitä syystä joustaviksi. Erityistavoitteena meillä oli myös pientalomaisten laatutekijöiden yhdistäminen kerrostaloasumiseen, toteaa Kotilainen. 

950b25dc5697758b_800x800ar

 

Erkkeri viljelykäytössä

Pientalomaisina laatutekijöinä MÄIHÄän on tulossa muun muassa erkkereitä, isoja ja suojaisia ulkotiloja, kaksikerroksisia asuntoja sekä asuntokohtaiset kodinhoito-kuraeteistilat. MÄIHÄän on suunniteltu myös joustavien asumisen ratkaisujen ja yhteistilojen kudelma, joka edistää asukkaiden yhteistoimintaa monella tavalla.

Tavoitteena oli luoda kylämäinen rakenne. Jokaisen talon kattokerroksessa sijaitsee myös talosauna ja saunaan johdatteleva, näköaloiltaan juhlava patio ja kattopuutarha. Kilpailutuksessa ei vaadittu puutalototeutusta, mutta Lakea on kehittänyt puurakentamista viime vuosina voimakkaasti ja halusi tuoda puuosaamistaan messuilla esiin.

– Uskomme puuhun terveellisenä ja turvallisena materiaalina. Siksi puurakentamista pitää kehittää eteenpäin maassa, jossa puu on aina ollut tärkeä osa elintapaamme. Lisäksi halusimme tuoda esiin uudenlaisia kerrostaloasumisen mahdollisuuksia, joita asukkaat oikeasti haluavat asumiseltaan, perustelee toimitusjohtaja Keijo Ullakko MÄIHÄn valintaa Lakean asuntomessukohteeksi.

Tekijöistä

Arkkitehti SAFA Sini Kotilainen
Arkkitehtitoimistoissa tehtyjen suunnittelutöiden lisäksi Kotilainen on toiminut asuntosuunnittelun opetus- ja tutkimustehtävissä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kotilainen työstää parhaillaan asuntosuunnitteluun ja tilaelementtirakentamiseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella ja toimii tilaelementtirakentamiseen liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden projektipäällikkönä.

Professori, arkkitehti SAFA Markku Hedman
Hedman toimii asuntosuunnittelun professorina arkkitehtuurin laitoksella, Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on saanut 13 palkintoa kansallisissa tai kansainvälisissä arkkitehtuurikilpailuissa ja Hedmanin töitä on julkaistu kansainvälisissä lehdissä, kirjoissa ja näyttelyissä.

Lakea Oy
Lakea Oy rakennuttaa omaan omistukseen vuokra-asuntoja Seinäjoen, Vaasan, Jyväskylän, Kokkolan ja Kuopion seudulla ja omistusasuntoja Seinäjoella, Kokkolassa ja Vaasassa. Omaksi-asuntoja Lakealle on tulossa Vaasaan, Jyväskylään, Kuopioon ja Ouluun. Lakea tarjoaa myös kokonaisvaltaista rakennuttamispalvelua rakennusprojektin hoidossa. Lakea Isännöinti tarjoaa isännöintipalveluja ja vastaa vuokratoiminnasta. Lakea Oy:n pääomistajina on 15 pohjalaista kuntaa.