Työryhmä selvittämään pientalojen energiatodistuksen selkeyttämistä

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on tänään asettanut työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä.

Työryhmän tehtävä on kartoittaa erilaiset vaihtoehtoiset tavat eduskunnan lausuman toteuttamiseksi, arvioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus ja ehdottaa toteutettavaa vaihtoehtoa. Työryhmän toimikausi kestää 30.1.2015 saakka.

Olemme keskustelleet ympäristövaliokunnan ja kansalaisaloitteen tehneen Omakotiliiton kanssa energiatodistuksen selkeyttämisen vaihtoehdoista ja kartoittaneet erilaisia malleja. Työryhmällä on nyt tärkeä tehtävä arvioida eri mahdollisuuksia ja löytää yhteinen näkemys siitä, millainen malli on paras, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen. Olen iloinen siitä, että energiatodistusta kehitetään kansalaisaloitteen pohjalta.

Työryhmässä ovat edustettuina ympäristöministeriön lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Energiavirasto, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry sekä Suomen Omakotiliitto ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

Tavoitteeni on edelleen vaikuttaa EU-direktiivin muuttamiseksi siten, että vanhojen pientalojen energiatodistuksesta tulee vapaaehtoinen. Olenkin lähettänyt asiasta komissiolle kirjeen, jossa ehdotin myös, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivi sisällytettäisiin tältä osin komission REFIT-normitalkoisiin.  Energiakomissaari Günther Oettinger vastasi, että havaintoni liitetään osaksi REFIT-ohjelman vuoden 2015 agendan valmistelua. Olen tyytyväinen siihen, että komissio on huomioinut aloitteeni EU:lle ja tulen tekemään työtä sen eteen, että Suomen näkemykset etenevät, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.