Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

kihi_2019_04_2020-03-05_tie_001_fi_001

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2015=100

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 8,8 prosenttia ja muualla maassa ne laskivat 2,3 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat kaksi prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja. Tilasto kattaa omalla tontilla sijaitsevat omakotitalot.

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 576 euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 118 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 436 euroa.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat laskivat koko maassa 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat laskivat 0,4 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta oli 25,4 euroa ja keskimääräinen myydyn tontin pinta-ala oli 2 774 neliömetriä.

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat hieman viime vuonna

Vuonna 2019 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat prosentin koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,4 prosenttia, kun taas muualla maassa ne laskivat 1,3 prosenttia. Vuonna 2019 omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 3 116 euroa ja muualla maassa 1 463 euroa.

Pientalotonttien hinnat laskivat kolme prosenttia koko maassa vuonna 2019. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat viisi prosenttia, kun taas muualla maassa ne laskivat 5,6 prosenttia. Vuonna 2019 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 180,0 euroa ja muualla maassa 16,8 euroa.

Viime vuonna vanhojen omakotitalojen kauppoja tehtiin 4,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Pääkaupunkiseudulla kauppoja tehtiin 21,6 prosenttia enemmän, muualla Suomessa 3,4 prosenttia enemmän. Tilastokeskuksen julkaisemia pientalokauppojen lukumäärätietoja on yhtenäistetty Maanmittauslaitoksen julkaisemien lukumäärätietojen kanssa.

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa 0,5 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2016 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,4 prosenttia ja muualla maassa 0,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 1,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2016_02_2016-09-05_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 590 euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 127 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 507 euroa.

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 7,6 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat nousivat 6,6 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 24,1 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 050 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2016 toisella neljänneksellä koko maassa 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,4 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2016_02_2016-09-05_tie_001_fi_002

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat loka-joulukuussa 1,1 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja muualla maassa 0,8 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat pysyivät lähes ennallaan koko maassa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2015_04_2016-03-11_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 544 euroa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 090 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 449 euroa.

Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat laskivat koko maassa 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat nousivat 13,2 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 24,6 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 368 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä koko maassa 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,4 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2015_04_2016-03-11_tie_001_fi_002

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun taas hinnat laskivat muualla maassa 1,7 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 1,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2014_04_2015-03-12_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 498 euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 013 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 430 euroa.

Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 7,4 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat nousivat 4,8 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 24,5 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 198 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä koko maassa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,2 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100:

kihi_2014_04_2015-03-12_tie_001_fi_002

Vuonna 2014 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,7 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 4,1 prosenttia ja muualla 1,4 prosenttia. Vuonna 2014 omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 2 876 euroa ja muualla maassa 1 427 euroa. Uusien omakotitalojen hinnat nousivat 0,8 prosenttia koko maassa vuonna 2014.

Pientalotonttien hinnat nousivat 4,1 prosenttia koko maassa vuonna 2014. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 11,6 prosenttia ja muualla maassa 2,0 prosenttia. Vuonna 2014 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 180,6 euroa ja muualla maassa 17,0 euroa.

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun taas muualla maassa hinnat nousivat 0,2 prosenttia. Vuoden 2014 toiseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat koko maassa laskivat 0,7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100:

kihi_2014_03_2014-12-05_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 501 euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 2 988 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 432 euroa.

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tonttien hinnat laskivat 6,3 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 26,1 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 1 914 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä koko maassa 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,1 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2014_03_2014-12-05_tie_001_fi_002

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa 2,1 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2014 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 5,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja muualla maassa 1,7 prosenttia. Vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat koko maassa pysyivät lähes ennallaan. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100:

kihi_2014_02_2014-09-05_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 498 euroa vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 2 727 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 409 euroa.

Vuoden 2014 toisella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 7,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tonttien hinnat nousivat 5,7 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 23,2 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 246 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2014 toisella neljänneksellä koko maassa 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,3 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2014_02_2014-09-05_tie_001_fi_002

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa 2,9 prosenttia

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 10,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja muualla maassa 1,9 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 0,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2013_04_2014-03-07_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 474 euroa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 2 837 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 394 euroa.

Vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat laskivat koko maassa 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat laskivat 0,3 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 25,3 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 088 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä koko maassa 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat pysyivät lähes ennallaan. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2013_04_2014-03-07_tie_001_fi_002

Vuonna 2013 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,5 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,1 prosenttia, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 1,5 prosenttia. Vuonna 2013 omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 2 988 euroa ja muualla maassa 1 429 euroa. Vuonna 2013 uusien omakotitalojen hinnat nousivat 1,7 prosenttia koko maassa.

Pientalotonttien hinnat nousivat 3,0 prosenttia koko maassa vuonna 2013. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,6 prosenttia ja muualla maassa 3,1 prosenttia. Vuonna 2013 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 172,5 euroa ja muualla maassa 15,3 euroa.

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa 0,6 prosenttia

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 1,1 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 2,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2013_03_2013-12-13_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 491 euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 2 922 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 405 euroa.

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat laskivat 1,5 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 17,3 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 277 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä koko maassa 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat pysyivät lähes ennallaan. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2013_03_2013-12-13_tie_001_fi_002

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa 2,1 prosenttia

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,8 prosenttia vuodessa, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 2,4 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2013_02_2013-09-06_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 560 euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 047 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 461 euroa.

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat laskivat 2,2 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 20,7 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 212 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä koko maassa 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,4 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2013_02_2013-09-06_tie_001_fi_002bbbbbb

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Kiinteistöjen kauppahinnat pysyivät korkealla vaikka kauppa hiipui

sqp1jqwiwvkivczgbvbn

Omakotitalojen ja omakotitalotonttien kaupankäynti jatkaa laskuaan. Omakotitalotonttien kysyntä laski 12 prosenttia viime vuodesta. Vaikka kiinteistökauppoja tehtiin viime vuonna 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011, käytettiin rahaa kauppoihin sama 8,1 miljardia euroa kuin vuonna 2011.

Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, johon on koottu vuoden 2012 tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Tilastoja koonnut Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta kertoo omakotitalojen kaupankäynnin hienoisesta ja tonttikauppojen rajusta laskusta.

”Omakotitalojen hinnat nousivat sekä kaava-alueilla että haja-asutusalueilla vajaat 2 prosenttia. Kalleimmat omakotitalokiinteistöt sijaitsivat Espoossa, missä omakotitalo maksoi keskimäärin 435 000 euroa. Omakotitalotonttien kysynnän lasku on ollut rajua: 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.”

Lomamökit kallistuvat edelleen

Loma-asumiseen liittyvän kiinteistökaupan määrä laski 10 prosenttia edellisvuodesta. Eniten takkuavat rantatonttien kaupat: esimerkiksi omarantainen rakentamaton tontti alueella, jolla on ranta-asemakaava, maksoi keskimäärin 42 750 euroa (laskua 1 %), ja kiinteistökauppojen määrä laski 28 prosenttia.

Omalla rannalla sijaitsevan rakennetun lomakiinteistön keskihinta nousi kaava-alueella 2 prosenttia. Mökin tontteineen sai keskimäärin 140 000 eurolla.

”Lomakiinteistöjen kauppoja on vaikea analysoida. Vähäiset kaupat voivat johtua siitä, että hinnat ovat niin korkealla tai siitä, että tarjonta on niin vähäistä”, Juhani Väänänen sanoo.

Metsä ja pelto käyvät kaupaksi

Maatalousmaan kaupassa on nähty pientä piristymistä jo muutaman vuoden ajan. Peltokauppoja solmittiin 19 prosenttia vuotta 2011 enemmän.

”Peltokauppojen kasvu johtunee tilakokojen kasvusta”, Väänänen pohtii.

Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen maakunnassa, 12 100 euroa hehtaarilta. Metsämaa maksoi eniten Uudellamaalla, 5 300 euroa hehtaarilta.

Lisätietoja

Kooste ja lisätietojen antajat

Lisää keskeisimpiä tilastotietoja on esitetty koosteessa.

Koosteen lopusta löydät myös lisätietojen antajien yhteystiedot valtakunnallisesti ja maakunnittain.

Tilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012

http://www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot

Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta. Huolehdimme maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Toimintamme kattaa koko maan Maarianhaminasta Ivaloon. Palveluksessamme on noin 1850 osaajaa 35 paikkakunnalla. www.maanmittauslaitos.fi