Eurooppalainen hirsitaloteollisuus: Rakennuksen koko elinkaaren vaikutus hiilijalanjälkeen huomioitava EU:n tulevissa rakennusmääräyksissä

saksan-ita-cc-88vallan-ja-suomen-hirsitaloteollisuus-allekirjoitti-lausunnon

Eurooppalaista hirsitaloteollisuutta edustavat Saksan Bernd Fuchs, Suomen Esko Rintamäki ja Itävallan Ferninand Lienbacher allekirjoittivat lausunnon, jossa esitetään hirren hyväksi tiedettyjen hiilinieluominaisuuksien huomioimista rakentamista ohjaavissa direktiiveissä. 

Johtavia suomalaisia hirsitalotehtaita edustava Hirsitaloteollisuus (HTT) ry on yhdessä Saksan ja Itävallan vastaavien yhdistysten (Deutscher Massivholz und Blockhausverband e.V ja Gütegemeinschaft Blockhausbau e.V) kanssa allekirjoittanut lausunnon, jossa esitetään kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista entistä paremmin rakennuksen kokonaisenergiankulutusta laskettaessa.

HTT ry:n hallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki kertoo, että Suomen, Saksan ja Itävallan hirsitaloteollisuuden edustajat ovat tiivistäneet yhteistyötään viimeisen vuoden ajan. Nyt laadittua yhteistä lausuntoa puoltavat useat eurooppalaiset eri rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä koskevat tutkimukset.

“EU:n rakentamista ohjaavissa direktiiveissä ja eri EU-maiden kansallisissa määräyksissä tulisi jatkossa ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren vaikutus kehdosta hautaan. Rakennuksen kokonaisenergian tarpeen nykyistä laskentaperustetta voitaisiin laajentaa siten, että siinä huomioitaisiin myös materiaalin tuotannosta, rakennusprosessista ja rakennuksen hävittämisestä aiheutuva energiantarve”, Rintamäki toteaa.

Hirsitaloteollisuuden mielestä kaikissa EU-maissa lämmöntarvevaatimukset pitäisi voida täyttää rakennusosien ja ekologisen talotekniikan säädellyn optimoinnin avulla.

”Hirren yhteydessä kannattaisi huomioida laskennallisesti kompensoivana sen hyvät hiilinieluominaisuudet, jolloin rakentamista voitaisiin optimoida kestävällä tavalla käyttämällä nykyistä enemmän hiilinieluina toimivia materiaaleja.”

Yksittäisen rakennusosan u-arvovaatimus ei saisi nyt allekirjoitetun lausunnon mukaan olla esteenä rakennustyypille, jossa käytetään lämmöneristysominaisuuksiltaan hieman heikompia, mutta muutoin resurssitehokkaita materiaaleja. 

”Esimerkiksi hirren valmistuksen yhteydessä syntyy sivutuotteena myös bioenergiaa enemmän kuin sitä kuluu tuotetta valmistettaessa”, HTT ry:n Rintamäki kertoo.

HTT ry:n jäseniä ovat Artichouse, Euro Loghouses, Finnlamelli, Hasetec, Huvila Seppälä, Honkamajat, Honka (Honkarakenne), Honkatalot, Ikihirsi, Kontio, Kuusamo Hirsitalot, MammutiHirsi, Ollikaisen Hirsirakenne, Pellopuu, Pohjan Timber-Hirsi, Vaaran Aihkitalot, Vehasen Talot ja Ykköspuu. www.hirsikoti.fi

Hirsirakentamisen suosio kasvaa julkisessa rakentamisessa

hirsirakentamisen_suosio_.78233bcd-d757-4867-9765-69ab82cfb5d2
Hirsirakentamisen suosio kasvaa julkisessa rakentamisessa.
Sisäilman laatu ja ekologisuus kasvattavat hirsirakentamisen kysyntää julkisessa rakentamisessa. Tuorein esimerkki on Haapavedeltä, jossa tammikuun lopulla aloitti toimintansa maan suurimpiin kuuluva hirsinen päiväkoti.

Haapaveden kaupungin tilaaman Pappilantien päiväkodin hirsitoimituksesta ja asennuksesta vastasi alajärveläinen Finnlamelli. Noin 100 lapselle rakennetun päiväkodin pinta-ala on 1200 m².

– Hirsirakennuksen hankinnassa painotimme erityisesti varmuutta, terveellisyyttä ja selkeää rakennetta. Käyttäjien ensikommentit ovat olleet positiivisia. Rakennuksen hiljaisuutta ja rauhallisuuttakin on kiitelty, sanoo Haapaveden tekninen johtaja Risto Rautio.

Julkisen rakentamisen kiinnostus ympäristölle ystävälliseen hirsirakentamiseen on viime aikoina kasvanut. Hankkeita on vireillä eri puolilla maata. Muutaman kaupungin edustajat ovat jo käyneet tutustumassa Haapavedenkin uuteen päiväkotiin.

VTT:n julkaiseman uuden tutkimuksen mukaan ekologinen hirsirakennus kuluttaa elinkaarensa aikana vähemmän energiaa eikä tuota yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin vastaava perustasoinen puutalo. Hirsitalojen materiaaleihin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt olivat noin kolmanneksen puutaloa pienemmät 50 vuoden aikana.

Finnlamelli on toimittanut hirsisen päiväkodin aiemmin myös Raaheen.

– Nykyaikainen hirsirakennustekniikka mahdollistaa julkiseen käyttöön sopivien, kestävien rakennusten toteuttamisen. Hyvä sisäilman laatu puoltaa sekin hirren käyttöä. Käymme parhaillaan neuvotteluja useampien päiväkotirakentamista suunnittelevien kuntien kanssa, kertoo Finnlamellin kehitysjohtaja Esko Perälä.

 

IKI-Hirsi: Hirsitalon positiivinen hiilitase.

Katso Hirsitaloteollisuus ry:n tekemän animaation avulla tästä hirsitalon positiivinen ympäristövaikutus tai klikkaamalla viereistä kuvaa.

Hirsirakennuksen ekologisuus on monen tekijän summa. Se alkaa jo rakennusmateriaalien hankinnasta ja päättyy asumisen ajan vaikutuksiin. Hirsirakennuksen kohdalla ei tarvitsekaan olla luontoystävällisyydestä huolissaan.

Kasvaessaan mäntypuu sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Kun puu käytetään energianlähteenä tai jätetään hajoamaan metsään niin CO2 palaa ilmakehään ja hiilitase on neutraali. Kun puu käytetään rakentamiseen, niin hiili varastoituu talon rakenteisiin koko elinkaaren ajaksi. Tutkimusten mukaan hirsitalon rakenteet sitovat huomattavasti enemmän CO2 kuin sen valmistamiseen kuluu.

Niinpä hirsitalon rakenteet muodostavat todellisen hiilinielun. Keskiverto omakotitalon rakenteisiin sitoutuu n. 40 tonnia CO2, määrä joka vastaa keskivertoperheen 20 vuoden autoilun aiheuttamia hiilipäästöjä. Hirsitalo on myös täysin kierrätettävä eikä aiheuta ympäristölle haitallisia päästöjä elinkaarensa lopussakaan.

Hirsitalo on energiatehokas. Nykyaikainen hirsitalo on tiivis ja lämmin. Ison hirren massa sitoo lämpöenergiaa ja luovuttaa sitä tasaisesti takaisin. Hirsikoti on talvella lämmin ja kesällä miellyttävän viileä.

Terveellinen hirsitalo on luonnollinen hengittävä materiaali, joka ei sisällä haitallisia tai myrkyllisiä ainesosia. Hirsi tasaa sisäilman kosteusvaihteluita. Hyvän sisäilman laadun ansiosta hirsitalo on turvallinen ja puhdas kasvuympäristö lapsille.

Katso Hirsitaloteollisuus ry:n tekemän animaation avulla tästä hirsitalon positiivinen ympäristövaikutus

Kontio: Suuret esittelytalon avajaiset Vaasassa la-su 19.-20.1. klo 12-16

hirsitalo_Aurinkometsa.x637

Suomen markkinoiden johtavan hirsivalmistajan esittelytalo Kontio Aurinkometsä Vaasassa on nyt valmis! Tule, niin näytämme miten voit rakentaa tulevaisuuden talon jo tänään.

Osoite: Raivaajanpolku 8, 65300 Vaasa.

Paikalla käytettävissäsi on hirsirakentamisen, tulisijojen ja LVIS-tekniikan asiantuntijat. Noudalla samalla KONTIO UUSI AIKA -talo- ja huvilaesite!

Lisätietoja Aurinkometsä mallista