Vanhasta pientalosta RenZERO-remontointiratkaisulla lähes nollaenergiatasoinen: VTT: ”Vanhan omakotitalon lämmitysenergiankulutus voidaan pudottaa yhteen viidesosaan”

soocpmverjh0ysoewe2t

Suomessa ja Ruotsissa on saatu loppusuoralle kahden vanhan omakotitalon energiaremontti, jotka on toteutettu täysin uudenlaisella, pohjoisen ilmasto-oloihin suunnitellulla RenZERO-remontointikonseptilla. Suomessa pilottikohteena on toiminut vuonna 1948 rakennettu puurunkoinen rintamamiestalo, joka remontin myötä muuttuu lähes nollaenergiatasoiseksi.

Hankkeessa mukana oleva VTT:n tutkija Mikko Virtanen kertoo, että energiatehokkuustavoitteeksi asetettiin uuden energiatodistuksen A-energialuokka, johon E-luvuksi vaaditaan Luumäen kohteen osalta 80 kWh/m² tai tätä pienempi. Tähän päädyttiin, koska lähes nollaenergia-rakennukselle ei vielä löydy virallista määritelmää.

”Talo Salopellon korjauksella saavutettaneen energiatehokkuustaso, jossa lämmitysenergiankulutus on noin 23 kWh/m². Ero aiempaan on huomattava, sillä talon lämmitysenergiakulutuksen laskettiin olleen noin 150 kWh/m² luokkaa”, Mikko Virtanen kertoo.

Eristeratkaisuvalmistaja Paroc Groupin johtamaan kehityshankkeeseen ovat osallistuneet VTT:n lisäksi Metsä Wood, Ensto Enervent, Skaala, Oilon sekä arkkitehtina Kimmo Lylykangas ja rakenneasiantuntijana Asko Keronen. Tarkoituksena on ollut löytää turvallinen ja kustannustehokas ratkaisu muuttaa 1940−1970 -luvuilla rakennetut pientalot vastaamaan uusia energiatehokkuusvaatimuksia.

”Halutun nollaenergiatason saavuttamiseksi tarvitaan sekä rakenne- että taloteknisiä ratkaisuja, joten yhteistyö eri valmistajien välillä on ollut tärkeää,”projektipäällikkö Janne Heikkilä Paroc Oy Ab:lta toteaa.

RenZERO tarjoaa ratkaisun energiasäästötavoitteisiin

Suomen RenZERO-pilotin, Talo Salopellon, rakenteiden ja elementtien tuotekehitykseen ja rakenteiden suunnitteluun osallistunut rakenneasiantuntija Asko Keronen sanoo olevansa tässä vaiheessa tyytyväinen lopputulokseen. RenZERO-konsepti soveltuu Kerosen mukaan kaikenikäisille rakenteille ja lähes kaikille rakennetyypeille.

”RenZERO tarjoaa vastauksen tiukentuneilla energiansäästövaatimuksille. Ratkaisun avulla vaipan lämmöneristystä voidaan helposti säätää kullekin rakennukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti”, Keronen toteaa.

Ennen korjaustöiden aloittamista rakennukselle tehtiin tiiveysmittaus. Samalla etsittiin pahimpia ilmanvuotokohtia lämpökameran avulla. VTT teki myös kohteessa energiasimulointeja ja tarkasteli laskennallisesti korjausrakenteen kosteusteknistä toimivuutta.

VTT seuraa konseptin toimivuutta sekä Ruotsissa että Suomessa toteutetuissa kohteissa vuoden ajan. Talo Salopellon toinen tiiviysmittaus tehdään vuoden 2014 alkupuolella, kun korjaushanke on saatu kokonaan päätökseen ja kaikki talotekniikka asennettua.

VTT on asentanut ulkoseiniin ja yläpohjaan kosteusantureita, joiden avulla kosteustasojen kehittymistä lisäeristysrakenteissa on mahdollista seurata. ”Seuraamme energiankulutusta mittaamalla lämmityksen ja lämpimän käyttöveden energiankulutusta, sähkönkulutusta sekä rakennuksen lämpötilatasoja”, Mikko Virtanen kertoo.

Laajan energiaremontin kannattavuus tutkitaan pilottikohteen osalta tarkoin. VTT laatii ensi vuoden aikana lopulliset kustannusanalyysit, kunhan lopulliset korjauskustannukset ja käytetty työmäärä ovat Suomen pilottikohteen osalta saatu selville.

Kohteen seurantasivut osoitteessa www.renzero.fi

http://www.korjaustieto.fi/pientalot/suunnitelmallinen-talonpito.html

http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/tietoa_pientaloista

VTT tutki Suomen ensimmäiset passiivitalot: Oikein toteutettu passiivitalo on turvallinen

990eaa34ad51348f_800x800ar

Energiatehokkaita eristeratkaisuja kehittävä ja valmistava Paroc Group rakensi neljä vuotta sitten Suomen ensimmäiset passiivitalot. Paroc Passiivitalot ovat edelleen ainoat julkisessa jatkuvassa seurannassa olleet passiivitalot. Niiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta on valmistumisensa  jälkeen mitattu sekä VTT:n että yhtiön toimesta.

Näiden asuintalojen soveltuvuudesta Suomen ilmastoon on vastikään julkaistu VTT:n tutkimusraportti, joka esittelee Paroc Passiivitalot -projektin pilottikohteina olleiden rakennusten lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta.

Kaksi konseptikehityksen kohteena ollutta Paroc Passiivitaloa toteutettiin VTT:n Suomen ilmastoon sovittaman passiivistandardin mukaisesti Vantaan Tikkurilaan ja Valkeakoskelle.

VTT:n erikoistutkija Ilpo Kouhian mukaan sekä betonirunkoinen kaksikerroksinen paritalo Paroc Passiivitalo Vantaa että puurunkoinen omakotitalo Paroc Lupaus osoittautuivat seurantamittausten perusteella hyvin vähän lämmitysenergiaa kuluttaviksi. Paroc Passiivitalojen kokonaisenergiankulutusta mitattiin rakennusten valmistumisesta lähtien kahden talvikauden aikana.

”Lämmitysenergiaa kuluu passiivitaloissa vain neljännes nykyisten määräysten mukaisten uusien talojen kulutuksesta. Tutkituissa kohteissa myös rakenteiden kosteustekninen toimivuus oli hyvä. Tuloksena asuntoihin saatiin hyvälaatuinen, vedoton ja tasaisen lämmin sisäilma”, Ilpo Kouhia toteaa.

Oikein toteutettuna passiivirakentaminen ei sisällä riskejä

VTT:n Kouhian mukaan vain kohtuullisia lisäkustannuksia aiheuttava passiivirakentaminen soveltuu Suomen ilmastoon. Toteutus ei sisällä varsinaisia riskejä, kunhan rakentamisen laatuun ja laitejärjestelmien toimivuuteen ja säätämiseen muistetaan kiinnittää riittävästi huomiota.

Rakennuksen vaipan tiiviydellä on ratkaiseva merkitys rakenteiden toimivuudelle ja lämmitysenergian tarpeelle, joka VTT:n Suomen ilmastoon kehittämän passiivitalomääritelmän mukaan saa olla enintään 20 kWh Etelä-Suomessa, 25 kWh Keski-Suomessa ja 30 kWh pohjoisessa neliömetriä kohden. Primäärienergian kulutuksen rajat ovat vastaavasti 130 kWh, 135 kWh ja 140 kWh. Kummassakin pilottikohteessa vaatimustaso toteutui.

Passiivitalojen rakenteiden tavanomaista matalammat U-arvot ja vaipan alhainen ilmanvuotoluku n50 (50 on alaviitta)<0,6 1/h on mahdollista saavuttaa huolellisen rakentamisen ja yhteisen hankesuunnittelun avulla. Arkkitehti-, rakenne- ja LVISA -suunnittelun osapuolien nykyistä tiiviimpi yhteistyö on VTT:n mukaan välttämätöntä passiivitalojen tuotteistamiseksi.

”Kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa on erityisesti ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän säädöt ja siten toimivuus rakennuksen edellyttämällä tavalla. Käytettävissä olevia energialähteitä kuten esimerkiksi poistoilmaa, maalämpöä ja lämmitysenergiaa tulee käyttää optimaalisella tavalla”, Kouhia kertoo.

VTT:n arvion mukaan passiivirakentaminen nostaa rakentamisen kustannuksia tavanomaiseen pientaloon verrattuna vain 5-7 prosenttia. Vantaalle valmistuneen Paroc Passiivitalon lisäkustannukset olivat 85 euroa neliöltä, kun rakentamisen kokonaiskustannukset olivat luokkaa 2000 euroa neliöltä.

VTT:n sertifioima Paroc Passiivitalo -konsepti

VTT:n sertifioima Paroc Passiivitalo -konsepti on osa Parocin Energiaviisas Talo™ -konseptia. Alan ammattilaisia ja kuluttajia palveleva energiaviisaan rakentamisen ohjeisto sisältää toteutusvaihtoehtoja matala- ja passiivienergiatalojen uudisrakentamiseen sekä remontointiin.

Passiivirakentaminen perustuu erinomaiseen vaipan lämmöneristykseen ja sen hyvään ilmatiiviyteen, lämpöteknisesti korkeatasoisiin ikkunoihin ja oviin, tehokkaaseen lämmön talteenottoon ilmanvaihdon poistoilmasta sekä lisälämmön tuottamiseen poistoilmalämpöpumpulla. Esimerkiksi Vantaan paritalokohteessa raitisilmaa esilämmitetään maalämmöllä. Pilottikohteissa sisälämpötila on pysynyt tasaisena läpi vuoden. Kummassakaan kohteessa ei ole käytetty kesäaikaista jäähdytystä.

EU on asettanut tavoitteekseen vähentää primäärienergian kulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Suurimmat säästömahdollisuudet liittyvät uudisrakennuksiin, jotka myös Suomessa pyritään tulevaisuudessa rakentamaan vähintään passiivitasoon.

”Lämmityskulut vain 100 euroa kuukaudessa”

Vantaalla sijaitsevan Paroc Passiivitalon omistaja, Jorma Vuoritsalo, iloitsee 194-neliöisen paritalon puolikkaansa hyvästä sisäilmasta sekä matalista asumiskustannuksista. Sähkönkulutus on saatu VTT:n seurantatutkimuksen jälkeenkin laskemaan laitteistoja säätämällä.

Vuotuinen kokonaisenergian kulutus lähentelee jo 9000 kWh. Ostoenergian osuus maksaa perheelle kuukaudessa vain 100 euroa. Laitteistojen säädöissä kannattaa Vuoritsalon mielestä olla tarkkana.

”Alussa ilmanvaihtokone ja lämmitysyksiköt pyörivät mielestäni liiankin korkealla teholla. Kokeilujen kautta olemme oppineet hyödyntämään termostaatilla toimivaa lattialämmitystä ja muutenkin optimoimaan ilmanvaihdon ja lämmön tarvetta”, Vuoritsalo kertoo.

www.paroc.fi

www.vtt.fi

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019.

Pientalojen energiaremontointiin tulossa tuulettuva seinäelementti

Vanhojen omakoti- ja rivitalojen remontointiin on luvassa energia- ja kustannustehokas eriste-elementti, jonka tuulettuva ratkaisu sopii erityisesti puurunkoisten pientalojen seinien lisäeristämiseen. Elementin pintaan voidaan kiinnittää joko puujulkisivu tai se voidaan toteuttaa eristerapattuna.

Itämeren alueen johtava eristevalmistaja Paroc Group on tutkinut Tekes-rahoitteisessa hankkeessaan jo pitkään vaihtoehtoisia keinoja toteuttaa turvallinen energiaremointointikonsepti, joka soveltuu käytettäväksi Suomessa ja Ruotsissa tyypilliseen vanhaan rakennuskantaan. VTT:n kosteustekniset simulaatiot on vastikään saatu päätökseen ja ratkaisun pilotointi on käynnistymässä Luumäellä ja Tukholmassa yhdessä yhteistyöverkoston kanssa.

”Tutkimme myös tuulettamatonta elementtiratkaisua, joka testien mukaan osoittautui kosteusturvalliseksi ja olisi hyvin soveltunut puurunkoisten talojen lisäeristämiseen. Päädyimme kuitenkin loppukäyttäjien ja markkinoiden toiveita kuunneltuamme toteuttamaan elementin rakenteen tuulettuvana”, kehitysprojektin vastuullinen johtaja ja projektipäällikkö Janne Heikkilä Parocilta kertoo.

Energiaremontointiin tarkoitetun uuden elementin etuina ovat paitsi kosteusturvallisuus, hyvä lämmön- ja ääneneristävyys, erinomainen paloturvallisuus, mutta myös sen helppo asennettavuus. Elementit valmistetaan säältä suojassa tehdasolosuhteissa, mikä varmistaa tuotteelle korkean laadun ja vähentää remonttikohteessa tehtävien työvaiheiden määrää.

Työmaalla valmiit elementit on nopea asentaa rakennuksen puurunkoon, josta vanha julkisivumateriaali on purettu, ja tiivistää saumoistaan. Ilmatiivis levymäinen elementti ja sen saumaratkaisu tarjoavat mahdollisuuden parantaa ulkopuolelta rakennuksen ilmatiiviyttä sekä samalla lisäjäykistää rakennusta. Uuden julkisivun materiaalina toimii sekä rappaus että puuverhoilu.

”Hinnaltaan kilpailukykyinen elementti soveltuu erityisen hyvin 1940-1970 -lukujen puurunkoisten pientalojen energiaremontointiin, joissa talon julkisivua halutaan samalla päivittää uudella pintamateriaalilla”, Heikkilä kertoo.

Pilottikohteen rintamamiestalosta lähes 0-energiatasoinen

Paroc on yhteistyökumppaneineen käynnistämässä loppukeväästä Lappeenrannan lähellä, Luumäellä, vanhan rintamamiestalon mittavaa energiaremonttia. RenZERO-nimisessä pilottikohteessa hyödynnetään uutta seinäelementtiä. Myös talon ikkunat, ovet ja katto uusitaan yhdessä ilmanvaihdon sekä lämmitys- ja energiajärjestelmien kanssa. Lopuksi julkisivu rapataan.

Pilottikohteen korjaustyö toteutetaan arkkitehdin piirustusten mukaan ja samalla rakennuksen ulkonäkö uudistetaan vanhaa kunnioittaen.

”Tavoitteenamme on yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa muuttaa puurunkoinen asuintalo Parocin uuden remonttielementin ja muiden teknisten ratkaisujen avulla lähes 0-energiatasoiseksi”, Heikkilä toteaa.

Energiaremontti kiinnostaa erittäin paljon pilottikohteen asukkaita, sillä rintamamiestalon omistaja on koulutukseltaan rakennusalan insinööri ja toimii ammattiopistossa alan opettajana. Suuri yleisö pääsee kesän kuluessa seuraamaan korjaustöiden vaiheita pilottihankkeen omilla verkkosivustolla.

Ruotsissa vastaava Parocin pilottikohde sijaitsee Tukholman ydinkeskustan tuntumassa. Kyseessä on 1940-luvun tyypillinen pienellä tontilla sijaitseva yksikerroksinen omakotitalo, jonka asukkaat haluavat laajentaa taloa rakentamalla yläpuolelle lisäkerroksen.

Talo päivitetään energiatehokkaaksi käyttämällä Parocin yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kehittämää remonttielementtiä, jonka päälle asennetaan puinen julkisivuvuoraus. Molemmat pilottikohteet on tarkoitus saada päätökseen tämän vuoden kuluessa.

Suomessa Parocin yhteistyöverkostoon kuuluvat VTT:n lisäksi Metsä Wood, Ensto Enervent, Skaala, Oilon sekä arkkitehtina Kimmo Lylykangas ja rakenneasiantuntijana Asko Keronen. Ruotsissa yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Nibe ja Elitfönster.

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 405 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 1 990. www.paroc.com