WSP:n laatukäsikirjalla ilmettä Hyvinkään asuntomessualueelle

8f6250882260d445_800x800ar

Kravunharju aukio

Suomen johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksiin lukeutuva WSP Finland Oy on laatinut Hyvinkään asuntomessualueelle laatukäsikirjan. Kirjan tavoitteena on lisätä messualueen yhteisöllisyyttä ja asukkaiden kohtaamista ulkotilassa sekä linjata yleisten alueiden rakennustapaperiaatteita.

”Laatukäsikirjan ansiosta ei tarvitse miettiä kaikkia yleisten alueiden kaupunkikuvaan liittyviä yksityiskohtia aina uudelleen jokaista uutta kaava-aluetta varten. Nyt kirja ottaa kantaa muun muassa alueen värimaailmaan, katujen poikkileikkauksiin, aukioihin, puistoihin ja valaistukseen”, kertoo Hyvinkään kaupunginpuutarhuri Terhi Parkkali-Reskola.

Laatukäsikirja kattaa varsinaisen asuntomessualueen lisäksi koko uuden Metsäkaltevan kaupunginosan.

”Alueen suunnittelulle asetettiin kriteereiksi ajattomuus, kestävyys, ekotehokkuus ja kunnossapidon helppous. Toteutimme näitä periaatteita katujen poikkileikkauksissa sekä aukio-, puisto- ja valaistussuunnitelmissa sekä ilmettä luovalla värisuunnittelulla”, kertoo Hyvinkään laatukäsikirja-hankkeesta vastannut johtava konsultti Liisa Ilveskorpi WSP:ltä.

Metsäkaltevan alueelle tehtyä värisuunnitelmaa toteutetaan muun muassa sähkökaapeissa, valaisimissa, penkeissä ja roska-astioissa.

”Värisuunnitelmaa on laajennettu koskemaan nyt myös istutuksia tummanpunaisen ja oranssin osalta. Oranssia väriä on hyödynnetty myös alikulkusillan värityksessä”, kertoo Parkkali-Reskola Hyvinkään kaupungilta.

Laatukäsikirja ohjaa valintoja myös poikkeuksissa

Asuinalueita rajaava viheralueiden verkosto luo miellyttävän vaikutelman ja ne luovat paikkaan viihtyisyyttä ja pikkupaikkakunnan luonnonläheistä tunnelmaa.

Puistoissa on käytetty hyvinkääläistä perinnekasvillisuutta sekä persoonallisia valaisimia. Puistoihin on tuotu myös parkourvälineitä ja kuntoilulaitteita ulkoilijoiden vapaaseen käyttöön.

Asuntokatujen varrella on käsikirjaa noudatettu esimerkiksi noppakivikouruissa sekä kevyen liikenteen väylän nopparaidoissa.. Myös katujen kääntöpaikoille ja risteysalueille on toteutettu käsikirjan ohjeiden mukaisia aukioita. Laatukäsikirja ulottuu myös rakenteilla olevaan Lehtikorven alueeseen ja parhaillaan suunniteltavaan Kravunrinteeseen.

”Laatukäsikirja on ollut toimiva työkalu. Messukohteiden toteutusvaiheessa tulee esille paljon uusia ideoita ja materiaaleja, joita halutaan saada esille. Suunnittelussa on pyritty toteuttamaan laatukäsikirjan henkeä silloinkin, kun on ollut pakko poiketa ohjeesta”, kertoo Parkkali-Reskola.

WSP Finland on monialainen suunnitteluyritys. Tarjoamme kestäviä tutkimus-, suunnittelu-, konsultointi- ja muotoilupalveluja yhdyskunta- ja rakennesuunnitteluun sekä korjausrakentamiseen. Olemme mukana vaativissa suunnitteluhankkeissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. 330 asiantuntijaamme työskentelevät Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

WSP tunnetaan merkittävistä palkinnoista ja kunniamaininnoista etenkin kestävän yhdyskuntarakentamisen, silta- ja liikennesuunnittelun sekä muotoilun projekteissa. Tuoreita ja näkyvimpiä suunnittelukohteitamme ovat Auroran ja Crusellin sillat Helsingissä, Sipoon Sibbesborgin alueen suunnittelu, Kirkkonummi-Kivenlahti-moottoritie, Viikin matalaenergiatalo, Meilahden kolmiosairaala, Oulun Matkakeskus ja Kastellin monitoimitalo sekä useimmat metropolialueen raideliikennehankkeet. Suunnittelumme näkyy myös Metsähallituksen puurakenteisessa Pilke-talossa Rovaniemellä, Tampereen Niemenrannan alueella, Turun Myllysillassa, Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa sekä lukuisissa tuulivoimahankkeissa.

Kansainvälisiä referenssejä meillä on yli 30 maasta aina maantieteellisesti vaativista siltasuunnittelukohteista sellutehtaille ja voimalaitoksiin tehtyihin kattilansuunnitteluprojekteihin.

WSP Finland kuuluu kansainväliseen WSP + GENIVAR -yhtiöön, jossa työskentelee 14 500 asiantuntijaa yli 300 toimistossa 35 maassa ja kaikissa maanosissa.