:SUOMEN PANKKI: Mökkilainoja nostettiin ennätysmäärä kesäkuussa

dormer-on-roof-of-cottage

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 milj. euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,96 %.

Suuren nostomäärän myötä vapaa-ajanasuntolainakanta kasvoi 3,9 mrd. euroon, ja kannan kasvuvauhti (6 %) oli kesäkuussa nopeinta sitten vuoden 2013 elokuun. Vapaa-ajanasuntolainakannan osuus kaikista kotitalouslainoista oli kesäkuussa noin 3 %.

Vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina tavallisten asuntolainojen tapaan. Kesäkuussa 2020 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 17 vuotta 11 kuukautta, oli kymmenen kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa.

Myös asuntolainoja nostettiin vilkkaasti kesäkuussa tavanomaista hiljaisemman toukokuun jälkeen. Kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeksi asuntolainoja nostettiin enemmän kesäkuun aikana vuonna 2016. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,73 %.

Vuoden toisella neljänneksellä asuntolainoja nostettiin 10 % vähemmän kuin vuosi sitten huhti-kesäkuussa. Kokonaisuudessaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusia asuntolainoja nostettiin vain hieman vähemmän (0,4 %) kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

dd6caf24-4392-401a-b68f-50aa5106631c-w_576_h_2000

Lainat

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli kesäkuun 2020 lopussa 101,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,6 %. Kotitalouslainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 17,9 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin kesäkuussa 1,9 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta 2020 ja oli 1,84 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 96,9 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 36,3 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun 2020 lopussa 100,5 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,07 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 87,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat kesäkuussa 0,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 0,15 %.

Pientaloteollisuus PTT ry: Pientalomarkkinat supistuivat vuonna 2013

11306913150

Vuosi 2013 oli pientaloteollisuudelle alavireinen. Uusia omakotitaloja rakennettiin noin 8000, mikä on puolet huippuvuoden 2006 luvuista. Pientaloteollisuus arvioi patoutuneen kysynnän purkautuvan, kun kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

Jo kolmatta vuotta jatkunut pientalomarkkinoiden lasku kulkee vastoin kuluttajatutkimusten tuloksia. Omakotitalojen suhteellinen osuus asuntorakentamisen aloituksista laskee, vaikka enemmän kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta haluaisi asua omakotitalossa.

– Suomalaisten toiveiden täyttämisessä eli pientalovajeen poistamisessa kasvukeskusten omakotitalotarjonnan kasvattaminen on avainasemassa, toteaa Pientaloteollisuus PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.
Keväällä asuntokauppaa kohtasi kaksi raskasta muutosta: pankkien voimakkaasti tiukentuneet lainaehdot ja asuntokaupan varainsiirtoveron muutos maaliskuun alussa. Muutokset vaikuttivat rajusti niin pientalojen, uusien asuntojen kuin vanhojenkin asuntojen kauppaan. Koko asuntokaupan ketjun hidastuminen leikkasi pientalomarkkinoita.

– Asumisen tukimuotoja tulisi kehittää siten, että yksinomaan vuokrakerrostalotuotantoon suunnattujen rahoitusmuotojen rinnalle syntyisi muita toimivia malleja. Pientaloteollisuuden kehitystyö on nopeasti etsinyt vastaukset yhteiskunnan toivomiin muutoksiin rakennusten energiataloudellisuuden kehittämisessä ja hiilijalanjäljen pienentämisessä, joten omakotiasumiselle on tästäkin näkökulmasta vahvat perusteet, toteaa Sipola.

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten omakotitoimitusten määrä laski vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna viidenneksen ja liikevaihto 16 prosenttia.

Talopakettien osuus kaikista omakotitoimituksista oli 76 prosenttia. PTT:n jäsenyritykset vastasivat lähes puolesta toimituksista. PTT:n jäsenyritysten toimitusten yhteisarvo oli 268 miljoonaa euroa ja keskihinta 91 000 euroa.
Vuoden 2013 aikana aloitettiin Suomessa 4200 loma-asunnon rakentaminen. PTT:n jäsenyritysten loma-asuntotoimitusten arvo laski 17 prosenttia. Loma-asuntotoimitusten keskihinta vuonna 2013 oli noin 45 000 euroa.

Huolimatta yleisessä taloustilanteessa näkyvistä heikoista positiivisista signaaleista, PTT:n jäsenyritykset eivät odota talotoimitusten juurikaan kasvavan vielä vuonna 2014. Patoutunut kysyntä purkautuu, kun yleinen taloustilanne paranee ja kuluttajien luottamus talouteen kohenee.

pttn_suhdannekatsaus_1-2014(pdf)