Yhä useampi valitsee kesämökin kaupungista

_dsc9525

Modernin ryhmäpuutarha-alueen perusajatuksena on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus laadukkaaseen ja edulliseen vapaa-ajan asumiseen lähellä kaupunkien keskuksia. Esimerkiksi Niipperin uudella ryhmäpuutarha-alueella puutarhamökin saa omaksi alle 100 000 euron velattomalla hinnalla.

“Mikäli haaveilee omasta kesämökistä, täytyisi tässä hintaluokassa lähes poikkeuksetta lähteä pk-seudulla suhteellisen kauas ja tinkiä mukavuustasosta. Ryhmäpuutarha-alueiden hintatasolle on vaikea löytää kilpailevaa vaihtoehtoa”. – Toteaa Uudiskohde LKV:n liiketoimintajohtaja Antti Seppinen

Kasvava kiinnostus kaupunkiviljelyä sekä puutarhaharrastusta kohtaan ovat tekijöitä jotka varsinkin näin kesän kynnyksellä on tuonut uteliaita kaupunkilaisia Niipperin ryhmäpuutarha-alueen esittelyihin.

Myös keskeinen sijainti sekä puutarhamökkien nykypäiväinen varustetaso ovat olleet merkittäviä tekijöitä kun ihmiset ovat tehneet ostopäätöksiään.

”Kauempana sijaitsevan mökin käyttöaste jää huomattavasti pienemmälle mökkimatkan venyessä. Ryhmäpuutarha-alueella voi sensijaan asua vaikka koko kesän ja käydä sieltä käsin töissä. Voisi sanoa että Niipperistä saa vapaa-aikaa hankittua ns. jokamiehen hinnalla”. – Seppinen jatkaa

Niipperin ryhmäpuutarha-alue otetaan käyttöön tulevana viikonloppuna.

Espoon Niipperiin ryhmäpuutarha-alue valmistuu kuluvan viikon perjantaina. Tulevat puutarhurit ja kaupunkiviljelijät pääsevät aloittamaan puutarhaprojektinsa heti viikonlopun kynnyksellä. Alue on järjestyksessä kolmas Espooseen rakennetuista ryhmäpuutarha-alueista.

“Lopputarkastusten yhteydessä moni asiakkaamme on minulle kertonut tilanneensa jo puutarhatarviketta ja lähtevänsä heti uusia viljelypalstoja rakentamaan.  – Kuvailee hankkeen rakentamisesta vastaava Simo Laihi puutarhureiden innostusta.

Mikkeli sai vuoden 2017 Asuntomessut ja Pori vuoden 2018 Asuntomessut

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus päätti tänään tiistaina myöntää vuoden 2017 Asuntomessut Mikkelin kaupungille.

– Mikkelin esittämä messualue Saimaan rannalla sopii hyvin vuoden 2017 Asuntomessujen pitopaikaksi. Asuntomessut järjestetään eri paikkakunnilla siten, että messujen sijainnissa ja sisällössä huomioidaan riittävä alueellinen ja sisällöllinen vaihtelu. Mikkeliä edeltävänä vuonna 2016 Asuntomessut järjestetään Seinäjoella, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen kertoo.

Mikkelin erityisinä etuina ovat kaupungin strategiaan kirjattu vahva kehitystyö ja asuntomessuprojektin sitominen osaksi Satamalahden hanketta, jolla kaupunki laajenee etelään. Omaa mielenkiintoaan messuhankkeelle tuo lisäksi se, että messualue kaavoitetaan moni-ilmeiseen kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Osa tonteista sijaitsee suoraan Saimaan rannalla.

– Uskomme asuntomessuhankkeen edistävän Mikkelin imagoa Saimaan porttina, Heiskanen lisää.

Mikkelin kaupungin alustavien sisältöteemojen lähtökohtia onkin ollut Saimaan vesistön hyödyntäminen osana messuhanketta. Yksi osa tätä on esimerkiksi kaavan suunnittelu siten, että mahdollisimman monelta tontilta avautuu Saimaa-näkymä.

– Asuntomessuprojektissa luodaan uusi houkutteleva asuinalue, joka muodostuu tiiviiksi osaksi nykyistä kaupunkirakennetta ja samalla eurooppalaiseksi edelläkävijäksi tulevaisuuden asuinalueesta. Alueesta tehdään aktiivisen asukkaan paikka, jossa on erinomaiset puitteet vapaa-ajanviettoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä, Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander kertoo.

Mikkelin kaupunki laajenee asuntomessurakentamisen myötä Saimaan rantaa pitkin etelän suuntaan.

– Tämä on osaprojekti laajemmassa hankkeessa, joka tehostaa Mikkelin ja Ristiinan välisen alueen maankäyttöä sekä pysyvään että loma-asutukseen. Kaupunki on valmis nimeämään asuntomessualueen koko hankkeen pilottiprojektiksi, Mikander lisää.

Porissa seuraavana vuonna

Suomen Asuntomessut kävi neuvotteluja molempien hakijakaupunkien kanssa. Asuntomessujen järjestämistä ehdotettiin Porille Mikkeliä seuraavana vuonna. Porissa järjestettiin Loma-asuntomessut vuonna 2008. Asuntomessut siellä on järjestetty 1975.

– Saamamme hyvien kokemusten perusteella Porissa on vahva sitoutuminen ja osaaminen suurtapahtuminen järjestäjänä, Pasi Heiskanen toteaa.

Messujen pitopaikaksi vuodelle 2018 Porin kaupunki on esittänyt Karjalankannan ja Hevosluodon aluetta, joka sijaitsee kävelyetäisyydellä kaupungin keskustasta sekä Kirjurinluodon Areenasta, joka on tunnettu tapahtumapaikka Porissa.

– Messut pidetään Porin kaupunkikeskustan luonnollisella laajenemisalueella. Alue on yleiskaavan mukaista rakentamisaluetta ja sen asemakaavatyö on käynnissä. Messuhanke olisi johdonmukainen maapolitiikan ja asuntopolitiikan jatkumo Porissa. Hanketta pidetään luonnollisena osana kaupunkikeskustan kehittämisen kokonaisuutta ja se tuo toivottua monipuolisuutta ja vivahteikkuutta asuntotarjontaan. Päämääränä onkin asukkaiden kirjo, joka hyödyntää keskustapalveluja ja luontoympäristöä ja virkistys- ja ulkoilupaikkoja, Porin tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus kertoo.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää vuosittain asuntomessutapahtuman, jonka tarkoituksena on lisätä asumiseen, rakentamiseen ja sisustukseen liittyvää tietoa, tuoda esiin asuntorakentamisen uusia ajatuksia ja innovaatioita, parantaa asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laatua sekä herättää yleistä asuntopoliittista keskustelua. Valittaessa messupaikkakuntaa tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan vahva tahto ja sitoutuminen, luontainen asuntotarve ja -kysyntä, messualueen omaleimaisuus ja yleinen kiinnostavuus sekä kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat. Asuntomessut on aina Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja isäntäkaupungin yhteisprojekti.

Hirsitaloissa sisäilman laatu ja ympäristötekijät korostuvat – Asuntomessut Hyvinkäällä 12.7.-11.8.2013

 Hirsitaloissa asuvat ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan tyytyväisiä kotinsa sisäilman laatuun. Hyvinkään asuntomessuilla esitellään tänä vuonna kaksi hirsirunkoista omakotitaloa, joiden rakentajaperheille asumismukavuus ja hyvä sisäilma olivat tärkeitä materiaalin valintaperusteita.

Kahtakymmentä johtavaa hirsitalotehdasta edustava Hirsitaloteollisuus ry (HTT) julkaisi viime syksynä tietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä alustavasta selvityksestä ”Asumisterveys- ja tyytyväisyys hirsitaloissa”. Tulosten perusteella hirsitaloasukkaat olivat todennäköisemmin tyytyväisiä sisäilman laatuun verrattuna puu- tai kivitaloissa asuviin vastaajiin. Muitakin eroja havaittiin vastaajaryhmien välillä.

”Sisäilman kosteus asettuu hirsitaloissa terveyden kannalta optimialueelle, sillä massiivipuinen seinärakenne vaimentaa ja tasapainottaa luonnostaan sekä lämmön että kosteuden vaihtelua. Ilmiö on tunnettu kokemusperäisesti pitkään, mutta viime vuosina asiasta on saatu myös tutkittua tietoa”, HTT ry:n asiamies, DI Seppo Romppainen kertoo.

Koulujen ja muiden julkisten rakennusten mittavat homeongelmat ovat lisänneet kuntien ja kaupunkien kiinnostusta hirsirakentamista kohtaan. Tämä näkyy myös Hirsitaloteollisuus ry:n jäsenyritysten saamista kyselyistä ja tarjouspyynnöistä. Hyviä esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista ovat Pudasjärvelle rakenteilla oleva hirsirakenteinen päiväkoti ja koulukeskus sekä samalle paikkakunnalle jo valmistunut Metsähallituksen toimistorakennus.

Hyvinkäällä esillä modernia hirsirakentamista

HTT ry:n jäsenyrityksiä Hyvinkäällä edustavat kaksi näyttävää messutaloa, jotka tuovat esille hirsirakentamisen uusinta teknologiaa.  Toisessa kohteessa painumattomaan massiivihirteen on yhdistetty myös muita materiaaleja kuten kiveä ja lasia. Energiatehokkaaksi rakennettu toinen hirsiomakotitalo kuuluu puolestaan A-energialuokkaan. Talon ilmatiiveysluvuksi on mitattu 0,9.

Molemmissa messutaloissa rakennuttajana on lapsiperhe, joka halusi valita tulevan kotinsa rakennusmateriaaliksi ympäristöystävällisen ja terveellisen hirren.

Laadukkaan ja ympäristöystävällisen rakentamisen määräyksiä noudattavat HTT ry:n jäsenyritykset vastaavat 80 prosenttia Suomessa valmistetuista hirsirakennuksista. Yhdistys ylläpitää kuluttajille suunnattuja verkkosivuja osoitteessa www.hirsikoti.fi

Yhdistykseen kuuluvat Artichouse, Euro Loghouses, Finnlamelli, Hasetec, Hirsiset, Huvila Seppälä, Honkamajat, Honka, Honkatalot, Ikihirsi, Kontio, Kuusamo Hirsitalot, MammutiHirsi, Ollikaisen Hirsirakenne, Pellopuu, Pohjan Timber-Hirsi, Vaaran Aihkitalot, Vehasen Talot, Vuokatti Hirsitalot ja Ykköspuu.

Hirsitaloteollisuus ry (HTT) on luotettavien kotimaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö, johon kuuluu 20 merkittävää alan yritystä. Yhdistyksen eri kokoluokkaa edustavat jäsentehtaat suunnittelevat ja valmistavat yhdessä yli 80 % maassamme tuotetuista hirsitaloista ja vapaa-ajan hirsihuviloista, joista noin puolet viedään eri puolille maailmaa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 257 milj. euroa vuonna 2012. HTT ry:n jäsenet sitoutuvat noudattamaan tuotannossaan laadukkaan ja ympäristöystävällisen rakentamisen määräyksiä sekä toimituksissaan yhteisesti hyväksyttyjä ehtoja. Yhdistyksen verkkosivuille on koottu tietoa mm. hirren ainutlaatuisista ominaisuuksista kodin terveellisenä ja kestävänä rakennusmateriaalina: www.hirsikoti.fi

Asuntomessukodeissa kylvetään arkena ja lauantaina

006-hyvinkaa-ennakko-kevat

Hyvinkään asuntomessualue 2013, Kuvaaja Antero Tenhunen

Ensi kesän Asuntomessuilla Hyvinkäällä pääsee tutustumaan 29 omakotitaloon, jotka kaikki kertovat oman tarinansa messuvieraille. Omakotitalojen lisäksi alueella on merikontista tehty asunto, Aalto-ylipiston opiskelijoiden suunnittelema, kaarevista moduuleista rakennettu PiiriHouse sekä talon rakenteita esittelevä Tuotetalo. Yhteensä messukohteita on 33.

– Hyvän kaava- ja asuntosuunnittelun keinoin alueesta on saatu erinomainen esimerkki laadukkaasta suomalaisesta omakotitaloalueesta. Esimerkiksi päiväkoti, puistot ja ulkoilumahdollisuudet sekä monen tyyppiset talomallit on onnistuttu yhdistämään luontevalla tavalla kumpuilevaan maastoon sopivaksi. Vaikka messuilla on aina esillä erikoisempiakin kohteita, kuten esimerkiksi merikonttiasunto, pääpaino on tänä vuonna perheissä ja heidän kotiensa suunnitteluratkaisuissa, pientä luksusta unohtamatta, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen kuvailee.

Hyvinkään messualueella näkyy selvästi, että kodeissa halutaan viihtyä niin arkena kuin pyhänäkin. Messukodeissa on satsattu esimerkiksi kylpyhuoneisiin ja peseytymistiloihin. Messuilla on esillä poreammeita sekä sisällä että ulkona terasseilla. Perinteisten saunojen rinnalla Asuntomessuilla on näytteillä myös pihasauna, savusauna ja piiluhirrestä rakennettu sauna.

Projektijohtaja Raija-Leena Ahtola-Marksin mukaan Hyvinkään messuja voisi kuvata hieman kliseisesti sanonnalla ”pieni on kaunista”.

– Messutalot ovat tänä vuonna keskimäärin aiempaa pienempiä ja vastaavat hyvin erityisesti nuorten perheiden asuntounelmiin ja taloudellisiin realiteetteihin. Vastaavasti talojen koon pienentyessä huomio on siirtynyt tilojen toimivuuteen ja tehokkuuteen, Ahtola-Marks toteaa.

Monessa kodissa arjen ylellisyyttä on etsitty panostamalla pesu- ja kylpytiloihin. Esimerkiksi messukohteessa 16 kylpymaailma on viety piha-alueelle savusaunan ja uima-altaan muodossa.

Eräs rakentajaperheistä toteaakin, että kun lapsiperheen arki pyörii kodin ympärillä, perhe haluaa kodista paikan, jossa voi nauttia elämän pienistä iloista ja huolettomasta kotoilusta.

– Ulkoporeallas vie taatusti työhuolet unholaan, ainakin hetkeksi. Kun päivät tekee kovasti töitä, niin miksei vastapainoksi nauttisi elämästä omassa pienessä kotikylpylässä, perheen isä Heikki Rintala kuvailee.

Elämää kontissa ja Piirissä

Hyvinkäällä esitellään myös vaihtoehtoista asumista liikuteltavassa kodissa. Teräksisistä merikonteista ei tiettävästi Suomessa ole aiemmin toteutettu vakituiseen asumiseen rakennusluvan saanutta kohdetta.

Merikonttikodin ideana on, että se on tarpeen mukaan siirrettävissä paikasta toiseen. Se on myös mahdollista liittää kunnallistekniikkaan ja sijoittaa pysyvästi paikoilleen. Kotia voi myös laajentaa kontteja lisäämällä.

Asuntomessuilla nähtävän Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema PiiriHouse on yhden hengen pientalo. Viiteentoista neliöön on sijoitettu kaikki asumisen vaatimat toiminnot. Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema ja rakentama puutalo kootaan moduuleista Otaniemessä ja kuljetetaan kesällä Hyvinkäälle.

Teollisuus vahvasti mukana messuilla

Asuntomessuilla on tänä vuonna nähtävillä paljon eri talotehtaiden talomalleja. Messuilla on mukana yhteensä 15 talotehdasta. Talotehtaille Asuntomessut on luonnollinen paikka esitellä talomallejaan.

– Yhteistyömme Suomen Asuntomessujen kanssa on jatkunut pitkään. Näemme vuosittaiset Asuntomessut yhtenä kesän huipputapahtumana ja erittäin tärkeänä kuluttajien kohtaamisareenana. Tänä vuonna olemme laajasti läsnä Hyvinkään Asuntomessuilla ja yhteistyö on taas sujunut hyvin. Julkaisemme uuden tärkeän palvelutuotteemme, ryhmärakentamiskonsepti Ikioman, tänään messualueella järjestetyllä median ennakkoretkellä, Design-Talon toimitusjohtaja Saku Sipola kertoo.

Asuntomessut Hyvinkäällä 12.7 – 11.8.2013. Metsäkalteva on kiireettömän kotoilun ja aktiivisen arjen asuinalue, jonka vahvuuksia ovat luontoympäristöä kunnioittaen suunnitellut monipuoliset ulkoilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet, kaupunkikeskustan läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet. Metsäkaltevassa hiihtoladut ja metsäraitit alkavat kotikynnykseltä ja 46 000 asukkaan kaupungin keskustapalvelut ovat pyöräilymatkan päässä. Messualue sijaitsee 3,5 kilometrin päässä Hyvinkään ydinkeskustasta etelään.

Omakotitalo rivitalon hinnalla: Pohjolan Design-Talo Oy lanseeraa uuden Ikioma-konseptin

9158694666ef26ae_800x800ar

Tammisaari b 2

Kohtuuhintainen asuminen on erityisesti pääkaupunkiseudulla suuri haaste. Nyt lanseerattava uudentyyppinen rakennuttamiskonsepti on pitkälle kehitetty konkreettinen tapa rakennuttaa yksilöllinen omakotitalo rivitalon hinnalla, tai jopa halvemmalla.

Nykyisen asuntorakentamisen kustannustaakka ei perustu ainoastaan suunnitteluratkaisuihin tai rahoitusmalliin, vaan myös nykyisistä toimintamalleista syntyviin kuluihin. Vakiintuneiden asuntotuotannon mallien rinnalle on tulossa uusia toimintamalleja, joiden kustannusrakenne on läpinäkyvämpi ja edullisempi, ja joista loppukädessä hyötyy kuluttaja.

Design-Talo lanseeraa 7.5.2013 Ikioma-konseptin, jolla pyritään osaltaan tarjoamaan kohtuuhintaista asumista tinkimättä yksilöllisistä toiveista. Konsepti nojaa muutamaan seikkaan, joilla rakentamisen hinnat pidetään kohtuullisina.

Ensimmäinen osa ratkaisua on se, että tonttimaa myydään suoraan maanomistajalta kuluttajalle ilman välikäsiä.

–          Yksittäisistä omakotitalotonteista on useissa paikoissa pulaa, mutta usean rakennuspaikan tontteja on paljonkin. Näiden tonttien hyödyntäminen kohtuuhintaiseen asumiseen on mahdollista, kun yksi taho organisoi maanhankinnan ja rakennuspaikkojen jaon asukasryhmän puolesta. Tontteja on asiakkaidemme valittavana jo useita, ja maanomistajat ovat olleet konseptistamme erittäin kiinnostuneita, kertoo Design-Talon toimitusjohtaja Saku Sipola uudesta konseptista.

Toinen osa ratkaisua on ryhmärakentamisen ammattimainen hyödyntäminen asukasryhmän yhteisten hankintojen tekemiseen.

–          Ammattilaiset kilpailuttavat, tekevät muuttovalmistaloon kuulumattomat hankinnat ja solmivat sopimukset kerrallaan useammalle talonostajalle. Tämä näkyy asiakkaalle suoraan kustannussäästöinä ja rakentamisen turvallisuutena, Sipola jatkaa.

Kolmantena edullisuuden osatekijänä on Suomen suurimman muuttovalmiita omakotitaloja rakentavan yrityksen yli 4000 omakotitalon kokemuksella ja suurella vuosittaisella volyymillä saavutettu kustannuskilpailukyky.  Design-Talon kaikkien talomallien hinnat ovat läpinäkyvästi nähtävillä nettisivuilla.

Pääkaupunkiseudulta kasvukeskuksiin

Joustavan Ikioma-konseptin ansiosta jokainen perhe saa yksilöllisen kodin. Oma suosikkitalo on valittavissa yli 50 mallin joukosta, minkä jälkeen talo yksilöidään perheen toiveiden mukaisesti.

Ensimmäiset Ikioma-konseptin mukaiset toteutukset sijoittuvat pääkaupunkiseudulle. Kohteita löytyy muun muassa Espoosta, Vantaalta ja Keravalta. Yhteensä rakennuspaikkoja on noin 60.

–          Aidot esimerkkilaskelmat sivuillamme osoittavat lupauksemme edullisemmasta asumisesta olevan totta. Kysyntää tämäntyyppiselle ratkaisulle on tulevaisuudessa varmasti muissakin kasvukeskuksissa, Sipola jatkaa.

Ikioma-rakennuskonseptiin voi tutustua Hyvinkään asuntomessujen yhteydessä järjestettävässä lehdistön infotilaisuudessa 7.5.2013 kello 13.30, asuntomessukohteessa nro 13, osoitteessa Lounatuulentie 4, Hyvinkää.

www.designtalo.fi

Pohjolan Design-Talo Oy on erikoistunut muuttovalmiiden omakotitalojen sekä huviloiden suunnitteluun ja valmistukseen. Yritys on suurin suomalainen muuttovalmiiden pientalojen toimittaja. Design-Talo on Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsen.

http://www.designtalo.fi