Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun taas muualla maassa hinnat nousivat 0,2 prosenttia. Vuoden 2014 toiseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat koko maassa laskivat 0,7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100:

kihi_2014_03_2014-12-05_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 501 euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 2 988 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 432 euroa.

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tonttien hinnat laskivat 6,3 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 26,1 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 1 914 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä koko maassa 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,1 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2014_03_2014-12-05_tie_001_fi_002

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus

Työryhmä selvittämään pientalojen energiatodistuksen selkeyttämistä

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on tänään asettanut työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Eduskunta hyväksyi asiasta lausuman asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä.

Työryhmän tehtävä on kartoittaa erilaiset vaihtoehtoiset tavat eduskunnan lausuman toteuttamiseksi, arvioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus ja ehdottaa toteutettavaa vaihtoehtoa. Työryhmän toimikausi kestää 30.1.2015 saakka.

Olemme keskustelleet ympäristövaliokunnan ja kansalaisaloitteen tehneen Omakotiliiton kanssa energiatodistuksen selkeyttämisen vaihtoehdoista ja kartoittaneet erilaisia malleja. Työryhmällä on nyt tärkeä tehtävä arvioida eri mahdollisuuksia ja löytää yhteinen näkemys siitä, millainen malli on paras, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen. Olen iloinen siitä, että energiatodistusta kehitetään kansalaisaloitteen pohjalta.

Työryhmässä ovat edustettuina ympäristöministeriön lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Energiavirasto, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry sekä Suomen Omakotiliitto ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

Tavoitteeni on edelleen vaikuttaa EU-direktiivin muuttamiseksi siten, että vanhojen pientalojen energiatodistuksesta tulee vapaaehtoinen. Olenkin lähettänyt asiasta komissiolle kirjeen, jossa ehdotin myös, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivi sisällytettäisiin tältä osin komission REFIT-normitalkoisiin.  Energiakomissaari Günther Oettinger vastasi, että havaintoni liitetään osaksi REFIT-ohjelman vuoden 2015 agendan valmistelua. Olen tyytyväinen siihen, että komissio on huomioinut aloitteeni EU:lle ja tulen tekemään työtä sen eteen, että Suomen näkemykset etenevät, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.