OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMISEKSI ETENEE VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TARKASTUKSEEN

Energiatodistuslain muuttaminen - Kansalaisaloitepalvelu - Google Chrome_2013-11-15_19-18-20

Kannatusilmoitusten keräys kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi päättyi 11.10.2013. Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan loppujen lopuksi 62.821 kannatusilmoitusta. Näistä sähköisiä kannatusilmoituksia oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa kertyi yhteensä 31.652.

“Olemme saaneet haltuumme ympäri Suomea kerätyt kansalaisaloitteen paperiset kannatusilmoitukset. Luovutamme kaikki kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle tarkastettavaksi perjantaina 15.11.2013.  Kansalaisaloitteellamme on vankka tuki koko maassa. Kun ihmisen omalla toiminnalla ja todellisella kulutuksella ei ole merkitystä, kansalaiset kokevat todistuksen epäoikeudenmukaiseksi, kalliiksi ja toimimattomaksi”, kertoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen .

Kesäkuusta 2013 alkaen vuonna 1980 ja sen jälkeen rakennettujen omakotitalon omistajien on täytynyt hankkia talon myyntiä tai vuokrausta varten energiatodistus. Omakotiliiton kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että energiatodistukseen tulisi merkitä laskennallisen kulutuksen lisäksi tieto varsinaisesta, toteutuneesta energiankulutuksesta. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan lievennystä vanhemmille omakotitaloille laskennallisen kulutuksen laskentatapaan: energiamuotokerrointa ei huomioitaisi jo rakennetuilta rakennuksilta.

Uudistettu rakennuksen energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen lähes puoli vuotta, jonka aikana on kertynyt uutta tietoa todistuksen toimivuudesta. Koko energiatodistuslaki ja asetus halutaan uudelleen valmisteluun. Kertyneiden kokemusten ja uuden tiedon pohjalta energiatodistuksesta voidaan tehdä luotettava, selkeä ja läpinäkyvä sekä energiatehokkuuteen kannustava väline.

Aloitteen tukena ovat lukuisat järjestöt. Omakotiliiton lisäksi aloitteen puolesta ovat kampanjoineet Energiateollisuus, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL, Sähkölämmitysfoorumi, Maanomistajain liitto, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ja Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK). Kansalaisten ja järjestöjen lisäksi aloite on saanut tukea jo useilta kansanedustajilta.

“On hienoa nähdä, että kansalaisaloitteella voidaan nostaa eduskunnan asialistalle kansalaisten tarpeellisiksi kokemia asioita. Kansalaisaloitteella voidaan nostaa käsittelyyn isoja omantunnonkysymyksiä siinä missä kiinnittää huomiota hiljattain säädettyjen yksittäisten lakien epäkohtiin, kuten tässä tapauksessa”, korostaa kansalaisaloitteiden edunvalvontajärjestön Avoin ministeriö ry:n toiminnanjohtaja Joonas Pekkanen .

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi luovutetaan Väestörekisterikeskuksen tarkastuksen jälkeen eduskunnalle vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, www.omakotiliitto.fi

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297