OMAKOTILIITTO KANNATTAA VARAINSIIRTOVEROKANNAN YHTENÄISTÄMISTÄ JA VASTUSTAA JYRKÄSTI ASUNTOLAINOJEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDESTA LUOPUMISTA

VARAINSIIRTOVEROKANNAT TULEE YHTENÄISTÄÄ OMAKOTITALOISSA JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ

Omakotiliitto on pitkään ajanut sitä, että asumismuotoja tulee kohdella keskenään tasapuolisesti ja että varainsiirtoverokannat tulee eri asumismuodoille yhtenäistää. Verokanta on tällä hetkellä omakotitaloille 4 prosenttia ja asunto-osakeyhtiöille 2 prosenttia. Omakotiliitto tukee vahvasti Ympäristöministeriön asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuuden hankeryhmän esitystä siitä, että varainsiirtovero pitää yhtenäistää 2 prosentin tasolle niin omakotitaloissa kuin asunto-osakehuoneistoissakin. Muutos pitää toteuttaa nopeasti, jotta se edistäisi asuntokauppaa sekä kansalaisten työnperässä muuttamista. 

ASUNTOLAINOJEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDESTA EI SAA LUOPUA

Asuntolainan korkovähennysoikeus on tärkeä väline varsinkin nuorille lapsiperheille, jotka ovat ottaneet isojakin lainoja päästääkseen asumaan toiveidensa mukaiseen asumismuotoon, omakotitaloon. Omakotiliitto pitää tärkeänä, että korkovähennysoikeus säilytetään ja pidetään entisen suuruisena. Tämä edistää niin asuntokauppaa, korjausrakentamista kuin työperäistä muuttoakin.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ” Asumisen tulee olla tasapuolista ja oikeudenmukaista kaikille asumismuodoille. Tässä talouden tilanteessa moni kotitalous on vaikeuksissa eikä asumismenoja saa enää lisätä, päinvastoin. Omakotiliitto kannattaa vahvasti Ympäristöministeriön esitystä laskea omakotitalojen varainsiirtovero kahteen prosenttiin eli samaan kuin asunto-osakeyhtiöillä. Vastustamme voimakkaasti korkovähennysoikeuden leikkaamista ja tuemme vahvasti asuntoministeri Pia Viitasen näkemystä siitä, ettei asuntolainojen korkovähennysoikeudesta saa luopua. Korkovähennysoikeudesta luopuminen ajaa nuorten perheiden asumisen vieläkin ahtaammalle.

Lähes 2,7 miljoonaa suomalaista eli puolet maamme väestöstä asuu pientaloissa. Useiden tutkimusten mukaan 70 – 80 % suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Asumisen kustannukset ovat suurimmat omakotitaloissa asuvilla, neljännes-viidennes perheen käytettävissä olevista tulosta. Asumisen tukijärjestelmät eivät useinkaan koske omakotiasumista tai omistusasumista vaikka yleinen yhteiskunnallinen tavoite on kuitenkin pyrkimys kohtuuhintaiseen asumiseen, kaikille, asumismuodosta riippumatta. 

Pientaloissa asuvien kotitalouksien asumiskustannusten kasvu Suomessa on ollut 4,4 % vuodessa vuosina 2009–2013.  Kulujen ennustetaan kasvavan edelleen 3,6 prosenttia vuodessa vuosittain 2018 mennessä (Pellervon taloustutkimus PTT).  Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti. Omakotiliitto vaatii, että asumistalouden/perheen asumisen kokonaisverotusta tulee kohtuullistaa ja tasapuolistaa, se ei saa olla riippuvainen asumismuodosta. Tarkastelun pohjaksi tulee ottaa kaikkien verojen osuus perheen käytettävissä olevista tuloista.

http://www.omakotiliitto.fi/sites/default/files/2014/Asumisentukijarjestelmatjaverotus.pdf