Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat huhti-kesäkuussa 2,1 prosenttia

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,8 prosenttia vuodessa, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 2,4 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2013_02_2013-09-06_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 560 euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 047 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 461 euroa.

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat laskivat 2,2 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 20,7 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 212 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä koko maassa 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,4 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2013_02_2013-09-06_tie_001_fi_002bbbbbb

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus