Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun taas hinnat laskivat muualla maassa 1,7 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 1,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2014_04_2015-03-12_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 498 euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 013 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 430 euroa.

Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat nousivat koko maassa 7,4 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat nousivat 4,8 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 24,5 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 198 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä koko maassa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 0,2 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100:

kihi_2014_04_2015-03-12_tie_001_fi_002

Vuonna 2014 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,7 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 4,1 prosenttia ja muualla 1,4 prosenttia. Vuonna 2014 omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 2 876 euroa ja muualla maassa 1 427 euroa. Uusien omakotitalojen hinnat nousivat 0,8 prosenttia koko maassa vuonna 2014.

Pientalotonttien hinnat nousivat 4,1 prosenttia koko maassa vuonna 2014. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 11,6 prosenttia ja muualla maassa 2,0 prosenttia. Vuonna 2014 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 180,6 euroa ja muualla maassa 17,0 euroa.

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus