Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa 2,9 prosenttia

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 10,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja muualla maassa 1,9 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 0,3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Vanhojen omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2005=100

kihi_2013_04_2014-03-07_tie_001_fi_001

Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 474 euroa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 2 837 euroa. Muualla maassa keskimääräinen neliöhinta oli 1 394 euroa.

Vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä pientalotonttien hinnat laskivat koko maassa 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä neljänneksestä tonttien hinnat laskivat 0,3 prosenttia. Pientalotontin keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 25,3 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 088 neliömetriä.

Uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä koko maassa 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat pysyivät lähes ennallaan. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Uusien omakotitalojen hintakehitys, indeksi 2010=100

kihi_2013_04_2014-03-07_tie_001_fi_002

Vuonna 2013 vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,5 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,1 prosenttia, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 1,5 prosenttia. Vuonna 2013 omakotitalon keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 2 988 euroa ja muualla maassa 1 429 euroa. Vuonna 2013 uusien omakotitalojen hinnat nousivat 1,7 prosenttia koko maassa.

Pientalotonttien hinnat nousivat 3,0 prosenttia koko maassa vuonna 2013. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,6 prosenttia ja muualla maassa 3,1 prosenttia. Vuonna 2013 pientalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 172,5 euroa ja muualla maassa 15,3 euroa.

Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus